Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Въпросителни думи

Wh-questions

          Ползваме въпросителни думи, когато искаме да получим повече информация, а не само потвърждение или отрицание.

          Въпросителните думи в английския език са: who (кой, коя, кое, кои), what (какво, какви), which (кой, коя, кое, кои), how (как), where (къде), whose (чий, чия, чие, чии), when (кога), why (защо), how many/how much (колко).

Забележка: “How many“ се ползва когато питаме за бройно съществително, а “how much“ – за небройни (напр. water).

         “Which” и “who” са с еднакво значение, но “who” се ползва само, когато питаме за личности, а “which” се отнася както за личности, така и за животни, растения и предмети.

 

Място в изречението

                Когато имаме въпросителна дума, то въпросителното изречение започва с нея, след това на второ място е помощния глагол и след това е подлога, а след него е главния глагол и след това са допълненията, ако има такива. Когато имаме глагола “be”, като главен глагол или когато имаме модален глагол – помощен глагол не се ползва при образуването на въпросителното изречение.

Примери:

Who is this? (Кой е това?) – тук “be” е в ролята на главен глагол

Where are you going? (Къде отиваш?) – тук “be” е в ролята на помощен глагол при образуването на сегашно продължително време

How does the computer work? (Как работи компютърът?) – тук ползваме помощния глагол “do” с формата му за трето лице, ед.ч. “does”, тъй като главния глагол “work” е обикновен глагол.

When will you go to the party? (Кога ще ходиш на партито?) – тук имаме бъдеще просто време и ползваме помощния глагол “will”.

Въпросителни фрази

                С въпросителните думи “how” и “what” могат да се образуват въпросителни фрази, като добавяме една или повече думи след тях. Посочените по-горе “how many” и “how much” също са фрази, но са по-специални, тъй като “how” само по себе си значи “как“, но когато добавим “many/much”, значението се променя на „колко“.

Примери:

How old are you? (На колко години си?)

 “how old” -> колко стар, на каква възраст

How many people are invited? (Колко човека са поканени?)

How much did you pay for this car? (Колко плати за тази кола?)

How far is the town? (Колко далече е града?)

How often do you visit your parents? (Колко често посещаваш родителите си?)

 

What time are you arriving? (По кое време пристигаш?)

What color is your car? – Black. (Какъв цвят е колата ти? – Черна.)

What kind of fruit is this? (Какъв вид плод е това? / Какъв е този плод?)

“What” или “which”?

          Ползваме “what”, когато имаме много възможни отговори на въпроса.

Пример:

What sport do you play? (Кой спорт тренираш?) – имаме като възможни отговори всички видове спорт

What book have you read? (Коя книга си прочел?) – имаме като възможни отговори много на брой книги

         Ползваме “which”, когато възможните отговори са ограничени до няколко (два или три например). Във въпроса с “which” можем да изредим възможните отговори.

Пример:

Which way, left or right? (В коя посока, ляво или дясно?)

Which sofa do you like more, the green one or the black one. – The black one. (Кой диван ти харесва повече, зеления или черния? – Черния.)

 

         Можем да ползваме една от трите въпросителни думи “who”, “what” и “which” без подлого в изречението.

Пример:

Who sent the letter? (Кой е изпратил писмото?)

What happened after the party last night? (Какво се случи след партито снощи?)

Which of the guests is your brother? (Кой от гостите е брат ти?)

 

         Можем да съчетаем въпросителните думи “what” и “which” с подлог. Това обаче не се отнася за “who”.

Пример:

What are you talking about? (За какво говориш?)

Which secretary sent the letter? (Кой секретар е изпратил писмото?) – Не можем да кажем Who secretary…?

 

       Можем да ползваме съчетанията “which of…”, “which one” и “which ones”.

Пример:

Which of you is going to bring me a coffee? (Кой от вас ще ми донесе кафе?)

I have two books. Which one would you like to read?  (Имам две книги. Коя от тях искаш да прочетеш?)

Кога ползваме “which” и кога “who”?

         “Who” винаги се отнася за личност, а “which” може да се отнася освен за личност и за животно, растение или предмет.

Пример:

Who is your friend? (Кой е твоя приятел?)

               

         Когато пък питаме за някой предмет или абстрактно понятие , може да ползваме “what”.

Пример:

What did you hear? (Какво си чул/а?)

What film did you see? (Кой филм си видял/a?)

 

        “What” може да се отнася за личност само когато се ползва заедно със съществително.

Пример: What doctor is yours? (Кой доктор е твоя?)

             “Which” може да се отнася както за предмети, така и за личности. Обикновено го ползваме, когато имаме няколко ограничени опции за избор.

Пример:

Which one is your doctor? (Кой е твоя доктор?)

Which song did you hear? (Коя песен си чул?)

www.000webhost.com