Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Гласни звуци
Vokale

Гласните в немския език са два вида: дълги и къси. Например дълго а се произнася аа и т.н.

        Ето няколко основни правила, кога гласната е дълга и кога къса.
1. Двойната гласна е дълга.
    пр.: Haar (ха:р), Boot (бо:т), Beet (бе:т)
2. Гласни следвани от тихо h обикновено са дълги
    пр.: Jahr (йа:р), Ihm (и:м), Stuhl (щу:л)
3. Гласна, следвана от единична съгласна, обикновено е дълга (с изключение на: виж т.7)
    пр.: gut, dem, wen
4. Буквата -i-, следвана от е, т.е. -ie- се чете като дълго [i:]
    пр.: Liebe (ли:бе), wieder (ви:дер), sieben (зи:бен)
5. Гласна, следвана от двойна съгласна, е къса.
    пр.: Bett (бет), kommen (комен), hell (хель)
6. Гласна, следвана от две или повече съгласни, е къса гласна.
    пр.: ich, typisch, sicher
7. Когато -е- не е в комбинация с друга гласна или е в края на думата е късо -е-.
    Hase, gebe, bitte

Двойни гласни:
1. au - чете се ау
    пр. auf, aus, Frau
2. ei, ai, ay - четат се като ай
    пр. ein, Mai, Bayern
3. eu, äu - четат се като ой
    пр. Feuer (фойер), Fräulein (фройлайн)

Ум-лаути:
1. ä - чете се като е
    пр. Männer (менер), Fähre (фе:ре)
2. ö - произнася се, като устните се отварят, като да кажем [о], но казваме [е].
    пр. Hölle, schön
3. ü - произнасе се, като устните се отварят, като да кажем [у], но казваме [и]
    пр. müssen, Tür
При тях също важат правилата за къси и дълги гласни.
 

www.000webhost.com