Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Глаголи с –ing
Verbs with –ing

                 Има две основни причини, според които може да ползваме глаголи с наставка –ing в края.                Първата причина е да ползваме продължително време, където се ползва спомагателен глагол, а  на главния глагол се добавя наставката –ing. Такива времена са: сегашно продължително, минало продължително, сегашно перфектно продължително, минало перфектно продължително и бъдеще продължително време.  

  Примери:  I`m eating sandwich. (Аз ям сандвич.)

   

                  Другата причина е, когато ползваме т.нар. gerund. Това се случва, когато ползваме глагола като съществително в изречението.  

  Пример: I do the cleaning and my wife does the cooking. (Аз готвя, а жена ми чисти./ буквален превод: Аз върша чистенето, а жена ми готвенето.)

   

  Обикновено герунд се ползва след определени глаголи.

  Пример:  I can’t stop thinking about you. (Не мога да спра да мисля за теб.)

   

   

  www.000webhost.com