Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Часово време в испанския език

Tiempo real

     Когато питаме "Колко е часът?" на испански използваме изречението: "¿Què hora es?".

     Правила:

1. Ползва се глагола "ser", който съответства на нашият глагол "съм", като формата за 1 часа е "es", а за другите часове - "son" и на български се превежда и в двата случая като "е".
примери: Es la una. (Един часът е.)
                Son las cinco. (Пет часът е.)

2. На испански думата "час" - "la hora" е в женски род и съответно определителните членове са "la" за единствено число, т.е. само за 1 часът и "las" за множествено число, т.е. за всички останали часове. Тези определителни членове се ползват винаги, когато казваме колко е часа.
пример:   Es la una. (Един часът е.)
                Son las cinco. (Пет часът е.)

3. Първо казваме часът, а след това минутите, като между тях ползваме съюза "y" (на бълг. "и").
пример: Son las seis y veinte. (Шест и двадесет е.)

4. Когато говорим за непълен час, ползваме думата "menos" ("без").
пример: Son las diez menos cuatro. (Десет без четвърт е. / Десет без петнайсет е. )

5. Когато говорим за точен час, ползваме израза "en punto" ("точно") .
пример: Son las once en punto. (Точно единадесет часът е.)

6. Когато питаме "Кога?", отговоряме с "В... часът.", това "в" на испански е "a la".
пример: A la una y diecisèis. (В един и шестнадесет.)

7. Когато специфичният час е следван от период от време (напр. сутрин, вечер, през нощта), то тогава първо казваме часа,след това израза "de la" и след това времето от денощието (mañana, tarde, noche).
примери: Mi clase es las nueve de la mañana. (Курсът ми е от девет сутринта.)
                Estudio a las ocho de la tarde. (Аз уча до осем вечерта.)
                La fiesta es a las doce de la noche. (Партито е в дванадесет през нощта.)

8. Когато не споменаваме специфичен час на събитието, а само периода от деня, в който се случва, ползваме израза "por la" или "en la" (mañana, tarde, noche).
примери: Trabajo por la mañana. (Аз работя сутрин.)
                 Trabaja en la tarde. (Той работи следобед.)
                 Estudiо por la noche. (Аз уча през нощта.)

9. Когато питаме и отговаряме за времето, можем да ползваме следните изрази:
¿Què hora es? (Колко е часът?) - Es la una. (Един часът.)
¿A què hora es la fiesta? (В колко часа е партито?) - Es a las diez. (В десет.)
 

www.000webhost.com