Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Глаголът “have” (“have got”)

 

     Двете форми “have” и “have got” имат еднакво значение (на български означават “имам”) и са взаимозаменяеми, т.е. може да ползваме която и да е от двете форми, само трябва да знаем, че “have got” се ползва по-скоро в разговорния език.

 

     Особености при употребата на двете форми “have” и “have got”  за сегашно време:

     Когато имаме положително изречение спрежението им е следното:

 

 

 

 

 

 

Примерни изречения:

I have a car. (Имам кола.)

I have got a car. (Имам кола.)

При второто изречение можем да ползваме съкратена форма, т.е.
I have got a car.“ може да се  каже и така: „I`ve got a car.” Не можем обаче да казваме: “I`ve a car.”, трябва да си го кажем цялото „I have a car.“.

 

 

      Когато изречението е отрицателно, спрежението им е следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерни изречения:

He doesn`t have his own home. (Той няма свой собствен дом.)

She hasn`t got a cat. (Тя няма котка.)

 

      Когато изречението е въпросително:

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерни изречения:

Does she have a boyfriend? (Тя има ли си приятел?)

Have you got a bike? (Имаш ли велосипед?)

How many cars have you got? (Колко автомобила имаш?)

 

 

Употреба в минало просто време

    В минало просто време употребяваме “have” и съответните му форми за положително, отрицателно и въпросително изречение. Формата “have got” по принцип не се ползва.

 

Форми на глагола според вида на изречението:

    - Когато изречението е положително, ползваме формата на “have” за минало просто време – “had” (имах).

Пример: She had several jobs to do. (Тя имаше няколко задачи за вършене.)

     - Когато изречението е отрицателно се ползва формата “did not have” или съкратената форма “didn`t have” (нямах).

Пример: I didn`t have time. (Нямах време.)

     - Когато изречението е въпросително се ползва така:

Did + местоимение + have + допълнение ?

Пример: Did you have time today to clean your room? (Имал ли си време днес да си изчистиш стаята?)

 

Употреба на “have”, като глагол за действие

       По принцип “have” е глагол за състояние, т.е. с него ние съобщаваме, че притежаваме нещо или че имаме роднинска или друг вид връзка с някого. Има обаче и някои случаи в английския език, при които този глагол се употребява, за да се опише действие.

Ето няколко примерни изречения, в които “have” се ползва, като глагол за действие:

I have a shower every evening. (Тук “have” е по-скоро със значение „взимам си“, т.е. изречението би се превело: „Аз си взимам душ всяка вечер./Къпя се всяка вечер.“)

You have a lunch around 12 o`clock. (Тук “have” се повлиява от думата “lunch” („обяд“) и можем да преведем целия израз “have a lunch” като „обядвам“. (Ти обядваш около 12 часа.)

We had a game of cards. (Ние играхме на карти.) - По същия начин се повлиява от “game” и може да се преведе целия подчертан израз като „играхме“ (have -> had – минало просто време).

Още примери:

I never have dinner. (Никога не вечерям.)

We`ve just had a game of cards. (Току-що играхме на карти.)

He has a cup of tea every morning. (Той пие чай всяка сутрин.)

I`ve just had two week on the seaside. (Току-що бях за две седмици на море.)

Charlie had lots of presents on his birthday. (Чарли получи много подаръци за рождения си ден.)

Have a look at this photo. (Погледни тази снимка.)

 

        Когато ползваме “have”, като глагол за действие, не може да ползваме формата “have got”.

        Когато образуваме отрицателни или въпросителни изречения се ползва помощта на глагола “do”за сегашно просто време, както си е по принцип за глагола “have” и за всички обикновени глаголи. За минало просто се ползва формата на “do” за минало време – “did”. Може да видите правилата в първата част на урока.

Когато употребяваме “have”, като глагол за действие, той може да бъде продължителен, т.е. можем да го ползваме със сегашно продължително време, когато искаме да кажем, че нещо се случва точно сега, в този момент.

I`m having shower (now). (Взимам си душ (сега).)

You`re having lunch (now). (Ти обядваш (сега).)

 

        В английския често се ползват изрази от рода на “have a talk” вместо само “talk” и се превежда само “говоря“ на български.

I`ll have a swim. (Ще плувам.)

Mark usually have a rest in the afternoon. (Обикновено Марк си почива следобяд.)

I had a talk with Mark. (Говорих с Марк.)

Забележка: Тук правилата при образуване на положително, отрицателно и въпросително значение, както и при различните глаголни времена се прилагат спрямо глагола “have”, а останалата част от израза (напр. “…a talk”) се третира като съществително и не се променя.

При тази употреба също може да се ползва продължително време.

Me and Mark are having talk. (Аз и Марк говорим.)

 

gallery/have have got1
gallery/have have got 2
gallery/have have got3
www.000webhost.com