Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Tag Questions

           Когато казваме нещо и търсим потвърждение от събеседника дали това е вярно на български език казваме "...нали?". В английския език обаче се ползват така наречените tag questions. Те са различни във всяко изречение, в зависимост от употребените подлог и сказуемо.

          

Образуване на tag questions

 

            Има два случая:

 

            - Когато изречението е положително, tag questions се образуват от глагола (ако се ползва помощен глагол, то в tag questions се ползва помощния глагол), отрицателната частица not и съответния подлог.

Примери: She is very beautiful, isn`t she? (Тя е много красива, нали?)

              You have already seen this movie, haven`t you? (Ти вече си гледал този филм, нали?)

 

             - Когато изречението е отрицателно, tag questions се образуват от глагола и подлога.

Пример: I am not good driver, am I? (Аз не съм добър шофьор, нали?)

 

 

www.000webhost.com