Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Съществителни имена

Substantive

    Всички съществителни в немския език се пишат с главни буква, независимо от позицията им в изречението. Също така те имат родове и е най-добре да заучавате думите заедно с определителния им член.
    Съществителните имат граматичен род. Те може да бъдат в мъжки, женски или среден род, независимо от натуралния им род.
    Определителния член за мъжки род е der, за женски род - die, за среден - das и за множествено число - die.
    Съществителни, отнасящи се специално за същества от мъжки род, като например der Vater, обикновено са в мъжки род. По същия начин е и с женския род - die Frau, die Mutter. Рода за предмети не винаги обаче е среден, така че е добре думите да се запомнят с определителния член.
    Тъй като няма точно определени правила за това кое съществително в кой род е, ще дадем само някои насоки, как да запомните поне част от тях.
 

Maskulin
Мъжки род - същества от мъжки род:
der Vater - баща
der Mann - мъж
der Sohn - син
der Bruder - брат
der Herr - господин
der Onkel - чичо, вуйчо
der Sänger - певец
der Lehrer - учител
der Kater - котарак
der Hahn - петел
der Junge - момче

Освен изброените съществителни, в мъжки род са и дните от седмицата, месеците, сезоните и посоките на света.
der Montag
der Januar
der Sommer
der Norden

 

Feminin
Женски род - същества от женски род:
die Mutter - майка
die Frau - жена
die Tochter - дъщеря
die Schwester - сестра
die Dame - дама
die Tante - леля, вуйна
die Sängerin - певица
die Lehrerin - учителка
die Katze - котка
die Henne - кокошка
но: das Mädchen - момиче
 

В женски род са още повечето имена на дървета, имена на цветя и имена на плодове.
die Banane - банан
die Linde - липа
die Lilie - лилия
но: der Ahorn - клен


    Съществителни, отнасящи се за млади хора или млади животни, обикновено са в среден род. Също така и всички съществителни, окончаващи на -chen или -lein са в среден род, независимо от природния им род.
 

Neuter
Среден род
das Mädchen - момиче
das Fräulein - госпожица
das Kätzchen - коте, котенце
das Schwesterlein - по-малка сестра, сестричка
das Bübchen - малко момче, момченце
das Tischlein - малка маса, масичка
das Kind - дете
das Kalb - теле
das Küken - пиле
das Fohlen - конче, жребче
das Lamm - агне
das Ferkel - прасенце

В среден род са още имената на градове и страни, най-вече ако са с прилагателно пред тях. Ако ползваме имената самостоятелно, обикновено не се ползва определителен член.
das historische München - историческия Мюнхен
das übervölkerte Hongkong - пренаселения Хонгконг
das neutrale Schweden - неутралната Швеция

Запомнете обаче следните имена на държави, които са изключения:

feminin:
die Schweiz - Швейцария
die Türkei - Турция
die Tschechische Republik - Чешка република

maskulin:
der Iran - Иран
der Irak - Ирак

plural:
die Niederlande - Холандия
die Vereinigten Staaten - Съединени щати
die USA - САЩ

Имената на метали и химични елементи, обикновено са в среден род.
das Gold - злато
das Kupfer - мед
das Helium - хелий
но: der Stahl - стомана

 

Определяне на рода на съществителното според наставката.
1. Мъжки род - наставки -el, -en, -er, -ig, -ich, -ling.
der Schlüssel - ключ
der Wagen - кола, каруца, автомобил, вагон
der Teller - чиния
der Zucker - захар
der Honig - мед
der Teppich - килим
 

Изключения от това правило са следните съществителни:
die Butter - масло
die Mutter - майка
die Tochter - дъщеря
die Nummer - номер
die Mauer - стена
das Messer - нож
das Zimmer - стая
das Wasser - вода
das Fenster - прозорец
das Wetter - време
das Leder - кожа
das Kissen - възглавница
die Gabel - вилица
die Kartoffel - картоф

Мъжки род - думи с чужд произход със следните наставки: -and, -ant, -ar, -är, -ast, -ent, -ier, -ist, -ismus, -or, -us.

der Kommandant
der Kommisar
der Millionär
der Enthusiast
der Student
der Friseur
der Offizier
der Optimist
der Idialismus
der Tenor

Женски род - наставки: -age, -e, -ei, -heit, -keit, -schaft, -ie, -ek, -eke, -ik, -in, -ion, -tät, -ung, -ur.

die Liebe - любов
die Partei - партия
die Krankheit - болница
die Freundlichkeit - дружелюбност
die Freundschaft - приятелство
die Familie - семейство
die Diskothek - дискотека
die Apotheke - аптека
die Musik - музика
die Köchin - готвачка
die Nation - нация
die Rarität - рядкост
die Wohnung - жилище, апартамент, квартира
die Diktatur - диктатура

 

Изключения от правилото:
das Auge - око
das Ende - край
der Buchstabe - буква
der Hase - заек
der Käse - сирене
der Kunde - клиент

 

Друга група изключения са съществителни, производни от прилагателни, които са от даден род, в зависимост от личността, за която говорим.
der Alte - стар мъж, старец
die Alte - стара жена, старица
der Kranke - болен мъж
die Kranke - болна жена
der Jugendliche - младеж
die Jugendliche - девойка
der Angestellte - служещ, служител
die Angestellte - служеща, служителка
der Studierende - учащ, студент
die Studierende - учаща, студентка

 

Среден род - наставки: -tum, -ment, -eum, -ium, -um, -ett.

das Christentum - християнство
das Instrument - инструмент
das Gymnasium - гимназия
das Museum - музей
das Datum - дата
das Duett - дует

Глаголи в инфинитив, ползвани като съществителни, винаги са в среден род.
das Hören - слушане, изслушване
das Sehen - виждане

Съществителни с различни значения, в зависимост от рода. - Някои съществителни имат няколко рода, но във всеки род, значението е различно.
der Gehalt - съдържание
das Gehalt - заплата
der Golf - залив
das Golf - голф
der Leiter - лидер
die Leiter - стълба
die Mark - германска марка (валута), граница
das Mark - сърцевина
der See - езеро
die See - море
das Steuer - волан, кормило
die Steuer - данък
der Tor - глупак
das Tor - врата

Има и съществителни, които съществуват и в трите рода и променят значението си според рода. Такова съществително е:
der Band - том (на книга)
die Band - панделка, магнетофонна лента, филмова лента
das Band - музикална група, състав

 

Съществителни, които са само в единствено число.
    Някои съществителни имена съществуват само в единствено число. Тази група включва имена на материали и вещества, някои общи и абстрактни съществителни, съществителни, формирани от инфинитив на глагол, както и колективни съществителни и други думи, които по определение не могат да бъдат в множествено число.
    В единствено число са следните съществителни:
das Gold (злато)
das Eisen (желязо)
die Milch (мляко)
die Butter (масло)
der Honig (мед)
das Gute (добро)
das Böse (зло)
die Hitze (топлина)
die Kälte (студ)
die Musik (музика)
die Liebe (любов)
der Mut (смелост)
die Ehrlichkeit (честност)
die Aufrichtigkeit (искреност)

das Lesen (четене)
das Singen (пеене)
das Vieh (говеда)
die Polizei (полиция)
das Obst (плодове)
das Fleisch (месо)

Множествено число на такива съществителни може да се получи, ако те се съдържат в съставно съществително.
пр. Obstsorten (плодове)

Обърнете внимание, че колективните съществителни се ползват с глагол за единствено число.
пр. Das Vieh ist auf der Weide.

Пропускане на определителен или неопределителен член
    Определителния или неопределителния член се пропуска в следните случаи:

- пред определящо съществително в именителен падеж.
пр. Sie ist Russian.
      Er ist Zahnartz.
    Но ако определящото съществително е определено с прилагателно име, тогава се ползва определителен или неопределителен член, според случая.
пр. Er ist ein bekannter Pianist.

   - с набор от фрази за болестни състояния.
пр. Sie hat Fieber. (Тя има температура.)
      Wir haben Kopfweh. (Ние имаме главоболие.)
      Hat er Zahnweh? (Той има ли зъбобол?)

   - след определящата дума als (като)
пр. Sie ist als Studentin in Berlin. (Тя е в Берлин като студентка.)

 

www.000webhost.com