Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Въпроси за обекти и въпроси за субекти

Subject/object questions

Въпроси, относно субекта в изречението

          Субекта в изречението всъщност е подлога, т.е. извършителя на действието. Когато задаваме въпрос относно субекта в изречението, въпросителната дума (най-често“who” или “what”), а словореда е както в положително изречение, с други думи: вместо подлога слагаме въпросителната дума, след това е сказуемото, а след това обекта и допълненията.

Пример:

I am eating a bread. -> Who is eating a bread? (Аз ям хляб. – Кой яде хляб?)

The table is tall. -> What is tall? (Масата е висока. – Какво е високо?)

How many people did you see? (Колко човека видя?)

Въпроси, относно обекта в изречението

          Обекта в изречението е предметът (или лицето), върху който се извършва действието, а това действие се извършва от подлога в изречението.

          Когато задаваме въпрос относно обект, то трябва да спазим следния словоред:

          Въпросителна дума (who, what, which, whose, how much, how many) + помощен глагол + подлог + главен глагол допълнения (ако има).

Примери:

Who have you invited?

 

         Не се ползва помощен глагол, само когато образуваме въпросително изречение с глагола “be” като главен глагол.

Пример:

Who are you? (Кой си ти?)

Когато ползваме предлог, той отива в края на въпросителното изречение. При превода на български предлога е пред въпросителната дума, а в някои случаи няма предлог на български.

Примери:

What are you talking about? (За какво говориш?)

What are you worrying about? (За какво се тревожиш?)

What are you looking for? (Какво търсиш?)

Where are you from? (От къде си?)

Where do you come from? (От къде идваш?)

What kind of house are you looking for? (Какъв тип къща търсите?)

Who are you going to the party with? (С кого отиваш на партито?)

Who are we waiting for? (Кого чакаме?)

Забележка: Във формалния език, когато въпросителната дума в изречението е “who” се ползва формата: предлог + whom.

Пример: From whom did you take the book?

В разговорния език обаче спокойно можем да кажем:

Who did you take the book from?

 

Формата “What… for?”

         Тази комбинация се ползва, когато питаме за причина и може да се ползва вместо “Why…?”. Превежда се в някои случаи „За какво...?“, а в други „Защо?“, според благозвучието на български език, иначе на английски можем да ползваме едното или другото без значение кое.

Пример: What are you telling me now for? = Why are you telling me now? (Защо ми казваш сега?)

             What are the parties for? To meet new people. (За какво са партита? – За да срещаме нови хора.)

 

Формата “What… like?”

            Тази комбинация означава „Как...?“ и се употребява когато питаме за нещо дали е добро или лошо, красиво или грозно, интересно или скучно и т.н.

Пример: What was the dinner like? (Как беше вечерята?)

            

            Ако искаме да попитаме как изглежда някой, ползваме комбинацията “What… look like?”.

Пример: What does he look like? – He is very tall and pretty. (Как изглежда той? – Той е много висок и хубав.)

Когато обаче питаме някого как се чувства, ползваме “How…?”.

Пример: How are you? – I`m fine. Thank you. (Как си? – Добре съм. Благодаря.)

www.000webhost.com