Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Глаголи за състояние и глаголи за действие

State Verbs and Action Verbs

            Глаголите могат да се разделят на два вида: такива, които описват действие и такива, които описват състояние.

Глаголи за състояния

    Състояние, означава че нещо си остава същото и не се променя. Глаголите за състояния не могат да бъдат продължителни, т.е. да бъдат употребявани с продължителни времена като present continuous, past continuous, present perfect continuous и past perfect continuous, future continuous.
пример: The flat is clean. - Глаголът be (съм) е глагол за състояние.
                The farmer owns the land. - Глаголът own (притежава) също е глагол за състояние.
    Ето някои от най-често употребяваните глаголи за състояния: be, believe, belong, consist of, contain, depend on, deserve, exict, hate, know, like, love, matter, mean, own, need, prefer, remember, seem, understand.

 

Глаголи за действие

     Действие, означава че нещо се случва. Глаголите за действие могат да бъдат както прости, така и продължителни, т.е. може да се ползват с всички глаголни времена.
пример: The farmer is buying the land. - Фермерът купува земята. (купува, извършва действие) - Тук конкретно се ползва present continuous/progressive
                I`m cleaning the flat.

 

Глаголи за действие, ползвани за състояние

    Понякога някои глаголи за действие може да се ползват и за състояние, в зависимост от смисъла, който влагаме в тях.
примери: I think you`re right.  (think = believe)
                 We have three cars. (have = own)
                 I come from Sweden. (= live in)

 

Глаголи за състояние с продължителна форма

     Понякога може да ползваме някои глаголи за състояние в продължителна форма, когато става въпрос за кратък период от време.
пример: I`m enjoying this party. (Става въпрос за конкретното парти, ако говорим за всички партита по принцип, трябва да кажем: I enjoy parties.)
Понякога може да ползваме и кратка и продължителна форма без разлика в значението.
пример: You look well. или You`re looking well.

 

Употреба на глагола be

    Той се ползва за изразяване на това как се държат хората.
   - показва постоянни качества:
пример: She is a very sociable person.
   - показва временно поведение - ползва се формата am/are/is being. Тази форма се ползва само когато говорим за поведение на някой.
пример: He is being very sociable today.

 

www.000webhost.com