Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Минало просто време

Simple Past Tense

                   Минало просто време се ползва, когато говорим за завършено действие или състояние, което се е случило в миналото.

   

                  За да формираме минало просто време просто трябва да добавим наставката –ed към глагола в изречението, стига той да е правилен глагол (например: walk -> walked).

  Примерно изречение: I talked to her yesterday. (Аз говорих с нея вчера.)     

   

                  Има обаче много глаголи, които имат неправилна форма за минало просто време. Кои са те може да видите тук. Най-често употребяваните глаголи “to do” и “to have” стават съответно „did” и „had”. При глагола “to be” има една малка особеност, която трябва да запомните – формата за 1-во и 3-то лице, ед.ч. (I/he/she/it)  е “was”, а за останалите лица и числа (you/we/they) е “were”.

  Пример: She thinks the actor was very good in the film. (Тя мисли, че актьорът беше много добър във филма.)

   

                  Формирането на отрицателни изречения в минало просто време става като към формата на помощния глагол “to do” – “did” добавим отрицателната частица “not” и се получава “did not” (съкратено “didn`t”), а главния глагол остава в инфинитив. Когато ползваме глагола “to be” не се ползва помощен глагол за отрицателната форма, а директно ползваме формите “were”/”was” и частицата “not” (съкратените форми са “waren`t” и “wasn`t”).

  Примери: I did not see a movie last night. (Не гледах филма снощи.)     

                      I was not happy with the film. (Не бях доволен от филма.)

   

   

  www.000webhost.com