Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи, казуси, есета, презентации! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Кратки форми

Short Forms

         В английския език има някои комбинации от думи, които могат да се съкратят, т.е. да се изпусне една или повече букви и на тяхно място да се сложи апостроф (`). Те се ползват в разговорния език и в неофициална кореспонденция (между приятели и близки). В писмения език и при официалните писма се ползват само пълните форми.

 

         Видове комбинации:

 

На глагола “be”:

  - Когато имаме местоимениe следвано от глагола “be”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примери:

I`m girl. (Аз съм момиче.)

We`re friends. (Ние сме приятели.)

 

   - Когато имаме местоимение, глагола “be” и отрицателната частица “not”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерни изречения:

I`m not a boy. (Аз не съм момче.)

We aren`t together. (Ние не сме заедно.)

We`re not together. (Ние не сме заедно.)

 

    - Когато глаголът “be” е в минало време и след него има отрицателната частица “not”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример:

      I wasn`t there. (Аз не бях там.)

 

     Когато “be” се ползва като помощен глагол при образуването на сегашно продължително време, също можем да ползваме съкратените форми.

Примери:

    I`m eating salad. (Ям салата.)

    I`m eating a sandwich. (Аз ям сандвич.)

    You`re sleeping. (Ти спиш.)

    He`s driving a car. (Той кара кола.)

    Why aren`t you taking your books? (Защо не си вземеш книгите?)

 

 

Кратки форми на помощния глагол “do”

     Когато употребяваме “do” в ролята му на помощен глагол при образуването на отрицателни изречения или отрицателни въпросителни изречения в сегашно просто и минало просто време, можем да ползваме съкратени форми.

    - За сегашно просто време, отрицателни форми:

 

 

 

 

 

 

Примерни изречения:

I don`t like cheese. (Не харесвам сирене.)

He doesn`t drink beer. (Той не пие бира.)

Don`t you go to school? (Не ходиш ли на училище?)

 

     За минало просто време, отрицателните форми за всички лица и числа са:

     - Пълна форма - did not;

     - Кратка форма - didn`t.

 

Пример:

          I didn`t do it. (Не съм го направил.)

 

 

Кратки форми на помощния глагол “have”

     Когато “have” се ползва като помощен глагол при образуването на перфектните времена или се ползва като главен глагол във формата си “have got”, той също може да се съкращава.

 

    Съкратени форми при положителни изречения:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примери:

I`ve seen the results. (Виждал съм резултатите.) – сегашно перфектно време

You`ve recovered your car. (Ти си поправил колата си.) – сегашно перфектно време

She`s got a cat. (Тя има котка.) – употреба на “have got” в сегашно просто време

 

Забележка: Обърнете внимание, че кратките форми за трето лице, единствено число са същите като при глагола “be”. Кой точно от двата глагола е употребен се разбира от контекста на изречението.

 

 

      Съкратени форми при отрицателни изречения или отрицателни въпросителни изречения:

 

 

 

 

 

 

Примери:

Haven`t you seen Emma? (Не си ли виждал Ема?)

I haven`t been there. (Не съм бил там.)

I haven`t got any money. (Нямам никакви пари.)

 

Съкратени форми при употреба на формата на “have” за минало време – had

     Ползваме “had” при минало просто време на формата “have got” и при образуване на минало перфектно време, като помощен глагол.

Забележка: Формата за минало просто време на “have”, като главен глагол също е “had”, но тя не се съкращава (Не можем да кажем например:” I`d time.”, трябва да кажем: “I had time.”)

 

 

 

 

 

 

Кратки форми при други помощни и модални глаголи

   - would/would not:

I`d, you`d, he`d, she`d, it`d, we`d, you`d, they`d

I/you/he/she/it/we/they wouldn`t

 

  - will/will not:

I`ll, you`ll, he`ll, she`ll, it`ll, we`ll, you`ll, they`ll

I/you/he/she/it/we/they won`t

 

  - shall/shall not:

I`ll, we`ll

I/we shan`t

 

Примери:

You won`t believe it. (Няма да повярваш.)

He wouldn`t believe it. (Той не би повярвал.)

 

 

 

Глаголи с кратки форми само при отрицателната им форма

    Модалните глаголи могат да имат кратка форма само за отрицателната си форма, т.е. когато са в положително изречение, те не могат да се съкращават, съкращават се само когато са в комбинация с частицата “not”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример:

You mustn`t go there. (Не може да ходиш там. - забрана)

 

 

Кратки форми след съществителни имена

    След съществителните имена и след собствени съществителни имена също можем да ползваме кратките форми на глаголите.

Mark`s lost his keys. = Mark has lost his keys. (Марк е загубил ключовете си.)

The keys`ll be in here. = The keys will be in here. (Ключовете ще са тук някъде.)

 

 

Кратки форми след въпросителни думи и след думите “here”, “there” и “that”

    Можем да ползваме следните съкратени форми:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/short forms 1
gallery/short forms 2
gallery/short forms 3
gallery/short forms 4
gallery/short forms 5
gallery/short forms 6
gallery/short forms 7
gallery/short forms 8
gallery/short forms 9
www.000webhost.com