Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Съкратени форми
Short Forms

                В английския език, особено в разговорния език много често се ползват съкращения. Съкращават се няколко от глаголите – be, have и will (както и would и shall), както и техните комбинации с отрицателната частица not. С not можем да съкратим и глагола do, който при положителната му форма не се съкращава; също можем да съкратим и модалните глаголи, които иначе в положителната им форма не се съкращават – must, can/could, need, might, should).

                Когато пишем съкратения глагол или глагола+not, вместо изпуснатата част слагаме апостроф (`).

Примери:

He`s feeling ill. = He is feeling ill. (Той се чувства болен.)

I don`t think like you. = I do not think like you. (Не мисля като теб.)

I didn`t want to go to the park. = I did not want to go to the park. (Аз не исках да ходя в парка.)

I`ve been in Germany couple of times. = I have been in Germany couple of times. (Бил съм в Германия няколко пъти.)

I can`t do that. = I cannot do that. (Не мога да направя това.)

I`ll be waiting. = I will be waiting. (Ще чакам.)

You won`t see me later tonight. = You will not see me later tonight. (Няма да ме видиш по-късно тази вечер.)

 

 

www.000webhost.com