Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Кратки отговори

Short Answers

     Когато задаваме въпрос, на който се отговоря с да или не, можем просто да ползваме “yes” (да) или “no” (не), но в английския често се ползва кратък отговор от рода на “Yes, I do.” например.

Пример: Do you like to paint? – Yes, I do. (Харесва ли ти да рисуваш? – Да, харесва ми.)

 

Образуване на краткия отговор

      Ако отговорът е положителен използваме местоимение, следвано от помощния глагол от въпросителното изречение, спрегнат според лицето и числото на подлога.

Примери:

Are you going to the party? – Yes, I am.  Тук е ползван глаголът “be”, като помощен глагол при образуването на сегашно продължително време.

Will I need my credit card? – Yes, you will. (Ще ми трябва ли кредитната карта? – Да , ще ти трябва.)

     Когато имаме модален глагол във въпросителното изречение, използваме него, за да съставим краткия отговор.

Пример:

Can you drive? – Yes, I can. (Можеш ли да шофираш? – Да, мога.)

      Ако отговорът е отрицателен, то тогава ползваме формата: подлог, помощен глагол, частицата “not” или съкратената форма на “not” -> “n`t”, прилепена към глагола (изключение прави само глагола “be” за първо лице, единствено число).

Примери:

Are you going to the party? – No, I am not.  / I`m not.

Will I need my credit card? – No, you will not. / No, I won`t.

Can you drive? – No, I cannot. / No, I can`t.

Have the children gone outside? – No, they have not. / No, they haven`t.

 

      Понякога можем да дадем пълен отговор, но това се прави само, ако искаме да наблегнем на смисъла му.

Пример:

Can you drive? – Yes, I can drive.

Отговори на молби, покани и предложения

      Когато към нас отправят молби, покани или предложения, по-скоро отговаряме с отговори от рода на: “Yes, of course.” или “Yes, please.”, а по-рядко с кратък отговор.

Пример:

Shall we have a coffee? – Yes, OK. (Ще пием ли кафе? – Да, добре.)

Would you like more cookies? – Yes, please. (Бихте ли желали още сладки? – Да, моля.)

 

    Когато пък отказваме, обикновено даваме някакво обяснение за отказа и не ползваме кратките отрицателни отговори, тъй като те звучат неучтиво.

Пример:

Shall we have a coffee? – Sorry, I can`t. (Ще пием ли кафе? – Съжалявам, но не мога.)

Would you like to come home? – Yes, but another time. Now I have to go. (Би ли желал да дойдеш вкъщи? – Да, но друг път. Сега трябва да тръгвам.)

 

www.000webhost.com