Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Second Conditional

Второ условно наклонение

              Второ условно наклонение (нарича се и сегашно нереално наклонение) се ползва, когато говорим за ситуация, която не е реална или е трудно да се случи и когато говорим какъв би бил резултата от тази ситуация (хипотетично).

  Пример: If I had a million dollars, I would go on a trip around the world. (Ако имах един милион долара, бих отишъл на околосветско пътешествие.) – тоест аз нямам един милион долара и не мога да отида на това пътешествие, но ако ги имах можех да отида.

   

              Второ условно наклонение се състои от две прости изречения.

              Първото изречение има следната структура:

              If + подлог + глагол в минало просто време

              Второто изречение е със следната структура:

              Подлог + would + глагол в инфинитив

  Пример: If I loved her, I would marry her. (Ако я обичах, щях да се оженя за нея.)

   

              Може да добавим повече от едно изречение като резултат.

  Пример: If I did deliver papers, I’d be in the car, and I’d just chuck them out the window. (Ако правех доставки на вестници, щях да съм в колата и щях просто да ги хвърлям през прозореца.)

   

              Вместо глагола would, може да ползваме и някой от глаголите should, could или might.

   

   

  www.000webhost.com