Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Относителни местоимения

Relative Pronouns

                  Относителните местоимения се ползват с цел да се даде повече информация за личност или за предмет. В английския език има пет относителни местоимения: who (който), whom (когото), whose (чийто), which (който), that (което, онова). Името на тези местоимения идва от това, че те се отнасят към някоя дума (личност, животно, растение или предмет).

   

                  Когато говорим за хора обикновено ползваме who ако говорим за подлога (извършителя на действието) в изречението и whom (този, който е потърпевш от действието на подлога), ако говорим за обекта в изречението.  

  Примери: The man who drove my car is my brother. (Човекът, който караше моята кола е брат ми.)

                 My friend whom I met for drinks last night is moving soon. (Моят приятел, когото срещнахме снощи се мести скоро.)

   

                  Относителното местоимение whose се ползва, за да се покаже чия собственост е нещо.

  Пример: The person whose car this is must have a lot of money. (Човекът, чиято кола е това трябва да има много пари.)

                 

                  Местоименията which и that обикновено се ползват за предмети.

  Примери: Here’s the hat that I want to buy. (Тук е шапката, която искам да купя.)

                  That house, which has a big yard, would be good for a large family. (Тази къща, която има голям двор би била подходяща за голямо семейство.)

   

   

  www.000webhost.com