Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Reflexive Verbs

Възвратни глаголи

                Възвратните глаголи се ползват, когато извършителя на действието в изречението (субекта) в същото време е и обекта, върху който се извършва това действие.

               За да направите един глагол възвратен, то трябва след него да добавите възвратно местоимение. То се образува от съответното местоимение (когато то се отнася за обекта в изречението: my, your и т.н.), определено от лицето и числото на подлога и наставката –self (за ед.ч.) или –selves (за мн.ч.).         Местоименията са следните:

1 л. ед. ч. – myself

2 л. ед. ч. – yourself

3 л. ед. ч. – himself/herself/itself

1 л. мн. ч. – ourselves

2 л. мн. ч. - yourselves

3 л. мн. ч. - themselves

 

                На български език превеждаме глагола заедно с частицата „си“ или „се“ пред или след него, в зависимост от случая.

Пример: Let me introduce myself. My name is Victoria. (Нека се представя. Името ми е Виктория.)

               We enjoyed ourselves at the party. (Ние се забавлявахме на партито.)

 

               Възвратните местоимения не се ползват с глаголи, които означават действие, което извършваме със себе си. Значението им пак остава възвратно и на български се превеждат като възвратни глаголи, просто не се ползват местоименията: myself, yourself и т.н. Такива глаголи са например: wash, dress, shave и други. Въпреки това, ние можем да сложим възвратно местоимение след някой от тези глаголи, ако искаме да наблегнем на това, че ние или някой друг може да върши действието сам без чужда помощ.

Пример: My five-old daughter can dress herself. (Моята петгодишна дъщеря може да се облича сама.)

 

www.000webhost.com