Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Местоимения

Pronouns

Местоименията се делят на лични, възвратни и притежателни.

 


Personal Pronouns
Лични местоимения


     Лични местоимения са например I, you, they, me, him и т.н.
Те се разделят на два вида, в зависимост от мястото им в изречението: местоимения за подлог и местоимения за обект.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Субектната форма се ползва, когато местоимението е подлог в изречението, т.е. извършителя на действието. То винаги е следвано от глагол (сказуемото в изречението).
пр. I don`t think so.
Тук субектното местоимение е I.

     Обектната форма се ползва, когато местоимението е обект в изречението, т.е. действието се извършва спрямо него. Пред него има глагол или предлог.
пр. I haven`t seen him today.
      I hope they haven`t gone without me.

    Когато отговаряме за нас самите, може да ползваме и двата вида местоимения, в зависимост от структурата, която ползваме за отговора - I и me.
пр. Who split sugar all over the floor? - Me. / Sorry, it was me.
      Who split sugar all over the floor? - I did.
И в двата случая се превежда на български, като "аз".

Друга употреба на you и they. Употреба на one

     Може да ползваме you или one, когато имаме предвид "всеки човек" или "хората като цяло", като и говорещия се включва в това число. Те са взаимнозаменяеми, но you се ползва в разговорния език, а one при формални изказвания.
пр. You shouldn`t believe what you read in the newspapers.
      One shouldn`t believe what one read in the newpapers.

      They се ползва в разговорния език, когато говорим за другите хора, като цяло.
пр. They say too much sugar is bad for you.
Също се ползва и за хора с авторитет.
пр. They`re going to build a new building here.
Във формалния език обаче за да кажем подобно нещо, ползваме страдателен залог (пасивно наклонение - passive voice).
пр. A new building is going to be built here.
 

Reflexive Pronouns
Възвратни местоимения


      Възвратните местоимения се ползват, когато извършваме дадено действие върху нас самите, т.е. действието се извършва върху подлога.
пр. I`ve cut myself. - Аз се порязах.
                                 Аз порязах себе си.

     На български не се превеждат буквално, а превода е като или глагола става възвратен (порязах ->се порязах) или се прибавя "себе си".

Възвратните местоимения са следните:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обърнете внимание, че възвратните местоимения в единствено число завършват на self, а тези в множествено число - на selves. Особено важно е да се прави разлика при 2 л., ед. ч. и 2 л., мн.ч. (yourself и yourselves).

Употреба.
   - ползват се, когато определяме подлога. Когато обаче говорим за обекта в изречението, се ползват личните местоимения (you, him и т.н.)
пр. When the policeman came in, the gunman shot him. (him=policeman, gunman - subject)
      When the policeman came in, the gunman shot himself. (himself=gunman, gunman - subject.)

   - може да се ползват след предлог.
пр. The children are old enough to look after themselves.
  Обаче след предлог за място, може да ползваме лично местоимение като me, you, him и т.н.
пр. In the mirror I saw a lorry behind me.

По принцип възвратното местоимение прави глагола възвратен, но има някои глаголи, които или няма как да са възвратни или такива, които по принцип са си възвратни без да е необходимо към тях да се добавя възвратно местоимение. Такива глаголи са: afford, approach, complain, decide, feel+прилагателно, get up, hurry (up), lie down, meet, remember, rest, relax, sit down, wake up, worry.
пр. We`d better hurry, or we`ll be late. - По-добре да побързаме или ще закъснеем.
      Shall we meet at the cinema? - Да се срещнем в киното?
      I feel umcomfortable. - Чувствам се неудобно.
      Just try to relax. - Просто се опитай да се отпуснеш.

     Обикновено не ползваме възвратно местоимение с глаголите change (преобличам се), dress (обличам се), wash (мия се).
пр. Daniel washed and changed before going out.

     Но може да ползваме възвратно местоимение към тези глаголи, ако действието е трудно за извършителя му.
пр. My friend is disabled, but she can dress herself.

gallery/lichni mestoimenia
gallery/reflexive pronouns
www.000webhost.com