Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашни времена за бъдеще време

Present Tenses for Future

       Present Simple и Present Continuous в определени случаи могат да се ползват, когато говорим за бъдеще време.


Present continuous за бъдеще време

Употреба:

  - когато нещо е уредено и със сигурност ще се случи. Значението е за бъдеще време.
пример: I`m meeting Marry at seven o`clock.

  - когато нещо се случва сега в момента. Значението е за сегашно време.
пример: We`re having party at the moment. - сег. вр.
               We`re having a party tomorrow. - бъд. вр. 
Тук уточняването на времето показва в какъв смисъл ползваме pres. cont. Понякога обаче няма фраза или дума за уточняване и смисъла се подразбира от целия разговор.

- present continuous за бъд. вр. и формата be going to за бъд. вр. имат близко значение и често се ползват за едно и също нещо, особено когато става въпрос за нещо уредено и за нещо планирано, за което сме решили по-рано.
 

 

Present simple за бъдеще време

Употреба:

  - когато говорим за нещо, което се движи по разписание, напр. влак.
пример: The train leaves at seven twenty four tomorrow morning.

   - когато говорим за повтарящи се действия.
пример: The train leaves at seven twenty four every morning.


Формите be to и be about to

         Формата be to се ползва, когато говорим за събития, които са официално организирани. Често тази форма се ползва в репортажи. Тя се образува от глагола be + to + главния глагол.
пример: The Queen is to visit Holand in September.

Вместо тази форма, може да се ползва и present continuous.
пример: The Queen is visiting Holand in September.

 

        Формата be about to употребяваме само когато говорим за много близко бъдеще, нещо което ще се случи след миг. Образува се с глагола be + about + to + главен глагол.
пример: The plane is at the end of the runaway. It is about to take off.
 

www.000webhost.com