Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашно продължително време

Present Progressive (Continuous) Tense

               Сегашно продължително време се образува със спрегнат според лицето и числото глагол to be и главния глагол с наставка –ing.

 

                Ползваме сегашно продължително време, когато:

Описваме действие, което се случва за продължителен период от време. Често се ползват думи като: “always,” “constantly,” или “continuously”.

Пример: He is constantly calling me. (Той постоянно ми се обажда.)

Когато говорим за действие, което се случва точно в момента. Често се ползват думи и изрази като: “right now” или “at the moment”.

Пример: The neighbors are playing their music really loudly. (Съседите са пуснали музика много силно.)

 

 

www.000webhost.com