Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашно перфектно време
Present Perfect Tense

               Сегашно перфектно време се формира с помощния глагол have/has и минало причастие на главния глагол (за правилни глаголи: глагола +ed, а за неправилните – може да видите тук).

 

               Сегашно перфектно време се ползва в следните случаи:

Когато говорим за нещо, което се е случило в миналото, но продължава да е валидно в настоящето.

Пример: I have been married for ten years. (Аз съм женен/омъжена от десет години.)

Когато говорим за нещо, което се е случило по неопределено време в миналото.

Пример: She has visited Germany several times already. (Тя вече е посещавала Германия няколко пъти.)

Когато говорим за нещо, което се е случило през период, който още не е завършил.

Пример: I have gone to five parties so far this year. (Досега съм ходил на пет партита през тази година.)

Когато ползваме наречието “just”, за да кажем, че нещо току-що се е случило.

Пример: My sister has just arrived. (Сестра ми току-що пристигна.)

Когато питаме някого дали е ходил някъде и се е върнал и когато питаме някого дали е свършил нещо.

Пример: Have you been to the new restaurant? (Ходил ли си в новия ресторант?)

             Have you seen this movie?

 

             Когато в изречението има думи като for, since, ever, already и so far, това често значи, че трябва да ползваме сегашно перфектно време.

 

www.000webhost.com