Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Сегашно продължително време

Present Continuous

         Present Progressive (Continuous) Tense или сегашно продължително време набляга на посоката или продължителността на действието. То се употребява за действия, които започват в момента на говорене и за действия, които заемат кратък период от време. Също така се употребява и за действия, които се развиват в близко бъдеще. С няколко думи - това време се употребява, когато сме по средата на действието.

Форма:
         Образува се с употребата на глагола to be (am, is, are) и главния глагол с наставка -ing.
пример: I am playing.

Случаи при прибавяне на наставката -ing:
1. Когато в края на глагола имаме беззвучно -е, при прибавянето на наставката то отпада:
    come -> coming
2. Когато глагола завършва с -ее, е-тата се запазват:
     agree -> agreeing
3. Когато последната буква е съгласна, която следва след къса, стегната гласна, тогава съгласната се дублира:
     sit -> sitting
4. Когато последната буква е -l след каквато и да е гласна, тя се дублира:
     travel -> travelling
5. Когато глагола завършва на -ie, при прибавянето на наставката се превръща в -y
     lie -> lying

Структура на видовете изречения:
 
  - положително изречение:
Подреждането става по следния начин:
подлог; to be (am, is , are); глагол + -ing; обстоятелствено пояснение.
пример:  I am reading book. - Аз чета книга.
 
  - отрицателно изречение:
подлог; to be (am, is, are); not;
пример: I am not reading book. - Аз не чета книга.
 
  - въпросително изречение:
to be (am, is, are); подлог; глагол + -ing; обстоятелствено пояснение?
пример: Is he going to cinema?
 
  - въпросително изречение с въпросителна дума (what. where, who и т.н):
въпросителна дума; to be (am, is, are); подлог; обстоятелствено пояснение?
пример: Where is he going?

Сегашно продължително време

Present Continuous

         Present Progressive (Continuous) Tense или сегашно продължително време набляга на посоката или продължителността на действието. То се употребява за действия, които започват в момента на говорене и за действия, които заемат кратък период от време. Също така се употребява и за действия, които се развиват в близко бъдеще. С няколко думи - това време се употребява, когато сме по средата на действието.

Форма:
         Образува се с употребата на глагола to be (am, is, are) и главния глагол с наставка -ing.
пример: I am playing.
Случаи при прибавяне на наставката -ing:
1. Когато в края на глагола имаме беззвучно -е, при прибавянето на наставката то отпада:
    come -> coming
2. Когато глагола завършва с -ее, е-тата се запазват:
     agree -> agreeing
3. Когато последната буква е съгласна, която следва след къса, стегната гласна, тогава съгласната се дублира:
     sit -> sitting
4. Когато последната буква е -l след каквато и да е гласна, тя се дублира:
     travel -> travelling
5. Когато глагола завършва на -ie, при прибавянето на наставката се превръща в -y
     lie -> lying


Структура на видовете изречения:
 
  - положително изречение:
Подреждането става по следния начин:
подлог; to be (am, is , are); глагол + -ing; обстоятелствено пояснение.
пример:  I am reading book. - Аз чета книга.
 
  - отрицателно изречение:
подлог; to be (am, is, are); not;
пример: I am not reading book. - Аз не чета книга.
 
  - въпросително изречение:
to be (am, is, are); подлог; глагол + -ing; обстоятелствено пояснение?
пример: Is he going to cinema?
 
  - въпросително изречение с въпросителна дума (what. where, who и т.н):
въпросителна дума; to be (am, is, are); подлог; обстоятелствено пояснение?
пример: Where is he going?
 

Употреба:
 
  - когато сме по средата на действието
пример: I`m waiting for a train.
 
  - когато сме по средата на нещо, но всъщност в момента не го правим
пример: I must get back to the office. We`re working on a new project.
  
  - когато говорим за неща, които се променят за дълъг период от време
пример: The number of cars on the road is increasing.

  - когато действието е в бъдеще (за това в урока Сегашни времена за бъдеще)
пример: I`m playing badminton with Matthew tomorrow.
 

 

Вижте и:

Минало просто време

 

www.000webhost.com