Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Предлози

Preposiciones

Предлогът "de" (на)
    Този предлог се ползва, когато искаме да изразим притежание или връзка.
примери: la mesa de Juan (масата на Хуан) - притежание
                las hijas de Rita (дъщерите на Рита) - роднинска връзка

    Когато предлога "de" стои пред определителния член "el", той става "del", т.е. de + el = del.
пример: la esposa de el capitàn -> la esposa del capitàn (съпругата на капитана)

Предлогът "con" (с/със)
    Ползва се, когато казваме че правим нещо заедно с някого или нещо или когато извършваме нещо посредством нещо.
примери: Trabaja con el señor Ruiz. (Той/тя работи с господин Руиз.)
                Escribo con una pluma. (Аз пиша с молив.)

 

www.000webhost.com