Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Минало просто време

Past Simple Tense

 

          Минало просто време (Simple Past) представя действие, което се е случило в миналото и е приключило.


Форма:

    Образува се, като в края на глагола се добавя наставката -ed, освен когато глаголите са неправилни (списък с неправилните глаголи виж тук).
Когато добавяме -ed трябва да имаме в предвид следните особености:
  - ако последната буква е -е, тогава добавяме само -d
пример: place -> placed
  - ако последната буква е съгласна, следваща след кратка, стегната гласна, то тогава съгласната се дублира:
пример: travell -> travelled
  - ако последната буква е -y, то тя става -i
пример: hurry -> hurried

 

Структура на изреченията в Simple Past:
 
  - положително изречение:
структура: подлог, глагол + -ed (или ако глагола е неправилен - виж тук), обстоятелствено пояснение.
пример: I spoke with you. - Аз говорих с теб.
 
  - отрицателно изречение - тук на помощ идва глаголът do (формата, която се ползва на глагола е did):
структура: подлог, did, not, глагол без наставка (в инфинитивна форма), обстоятелствено пояснение.
пример: I did not speak with you./ I didn`t speak with you.- Аз не говорих с теб.
 
  - въпросително изречение - тук също се употребява глагола do (did). Когато се употребява въпросителна дума, въпросителното изречение започва с нея, а когато не се употребява - изречението започва с глагола did.
структура: did, подлог, глагол в инфинитивна форма, обстоятелствено пояснение?
пример: Did you open a window? - Ти отвори ли прозореца?

- въпросителни изречения с въпросителни думи - where, when, who, what и т.н.
структура: въпросителна дума, did, подлог, глагол в инфинитивна форма?
пример: He pushed his bike. -> What did he push?

Употреба:

  - когато едно действие се е случило в миналото веднъж, няколко пъти или никога не се е случвало:
пример: She visited her friend every friday. - Тя посещаваше своя приятел всеки петък.
 
  - когато описваме няколко действия, които следват едно след друго и са се случили в миналото:
пример: Caren came here and talked to me. - Карън дойде тук и говори с мен.
 
  - когато едно действие се е случило, когато сме били по средата на друго:
пример: When I was having dinner, she came in the kitchen. - Когато вечерях, тя дойде в кухнята.
 
  - когато предполагаме, например, че ако имахме или можехме - щяхме или бихме направили еди какво си.

пример: If I had a lot of money, I would buy house and car for me. - Ако имах пари, бих си купил къща и кола.

Думи, които се ползват в Simple Past:

last  Monday, yesterday, in 2001, 15 minutes ago, if I had..., if I talked и други.

        Глаголът to be e неправилен глагол и в Simple Past се превръща в was, were (бях). В първо и трето лице, ед.ч. и във второ лице, мн.ч. (I, she, he, it) се ползва was,  а във второ лице, ед.ч. и първо, второ и трето лице, мн. ч. (we,you, they) - were.
пример: I was there.
                You were there.
                She was there.
                We were there.
                You were there.
                They were there.

 

 

Вижте и:

Минало продължително време

 

 

www.000webhost.com