Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Минало продължително време
Past Progressive Tense

            Минало продължително време се образува от минало време на глагола be - were/was + главния глагол с наставка -ing. Формата was е за 1 и 3 л., ед.ч. (I, he, she, it), а were за всички останали лица и числа (you, we, they).

 

            Минало продължително време в английския език се ползва, когато говорим за действие, извършвано в миналото, което вече е било започнало да се извършва, когато е било прекъснато от друго минало действие.

Пример: We were eating our dinner when the phone suddenly rang. (Ние ядяхме нашата вечеря, когато телефонът внезапно звънна.)

            За продължителното действие се ползва минало продължително време, а за другото минало действие - обикновено се ползва минало просто време.

 

            Ако и двете едновременно случили се действия са имали някаква продължителност - ползваме и за двете действия минало продължително време.

Пример: We were eating our dinner while he was talking on the phone. (Ние ядяхме нашата вечеря, докато той говореше по телефона.)

 

 

www.000webhost.com