Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Минало перфектно просто време

Past Perfect Simple Tense

           Past Perfect Simple (минало перфектно просто време) показва действие, което се е случило преди друго минало действие, т.е. за по-скорошното действие обикновено ползваме past simple (в някои случаи present perfect), а за това преди него - past perfect simple.
 

Форма

    Образува се като към глагола се добавя наставката -ed, с изключение на неправилните глаголи. Използва се и помощния глагол have с формата си за Past Participle - had (ползва се една и съща форма за всички лица и числа).
Когато добавяме наставката -ed, наблюдаваме следните случаи:
 
  - когато глаголът завършва на -е, добавяме само -d
пример: love -> loved

  - когато глаголът завършва със съгласна, следваща след кратка, стегната гласна - съгласната се дублира
пример: sit -> sitted

  - когато завършва на -у, то става -i
пример: hurry -> hurried

 

 

Структура на изречението:

  - положително изречение
подлог, had, глагол + -ed или неправилен глагол, обстоятелствено пояснение
пример: I had spoken with you.

  - отрицателно изречение
подлог, had, not, глагол + -ed или неправилен глагол, обстоятелствено пояснение
пример: I had not spoken with you.

  - въпросително изречение
had, подлог, глагол + -ed или неправилен глагол, обстоятелствено пояснение
пример: Had I spoken with you?
 

 

Случаи, при които ползваме Past Perfect Simple:


  - когато описваме действие, което заема определено време в миналото, като се набляга на свършения факт, а не на продължителността на действието и това минало действие се е случило преди друго минало действие.
пример: Before I came here, I had spoken with Merry. - Преди да дойда тук, говорих с Мери.
                          past simple       past perfect simple
 
  - когато искаме да обясним какво бихме направили, ако еди какво си се е било случило в миналото
пример: If I had seen him, I would have talked to him. - Ако го бях видял, щях да съм говорил с него.
                     past perfect                 present perfect

 

Думи, типични за Past Perfect Simple: just, already, not yet, once, if I... и други.

 

Вижте и:

Минало перфектно продължително време

 

www.000webhost.com