Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Минало перфектно продължително време
Past Perfect Continuous

        Past Perfect Progressive/Continuous (минало перфектно продължително време) описва минало действие за определен период случило се преди друго минало действие.

Форма:
    Образува се, като на главния глагол се прибавя наставката -ing. Използват се помощните глаголи have с формата му в Past Participle - had и глагола to be с формата му - been. Няма неправилни глаголи.
пример: had been talking

Структура на изречението:

  - положително изречение
подлог, had, been, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: I had been talking with you.

  - отрицателно изречение
подлог, had, not, been, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: I had not been talking with you.

  - въпросително изречение
Had, подлог, been, глагол + -ing, обстоятелствено пояснение
пример: Had I been talking with you?

 

 

Употреба и особености:
  - когато описваме действие, което заема определено време в миналото
  - понякога може да се замени с Past Perfect Simple
  - набляга се на посоката и продължителността на действието.
  - не може да се ползва за описване на състояния (за състояния се ползват само прости времена)
  - обикновено се ползва с фразата how long

Думи, типични за Past Perfect Progressive - for, since, all day и други.

 

 

Вижте и:

Бъдеще просто време с "will"

 

 

www.000webhost.com