Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Въпросителни думи

Palabras de pregunta

 

    Въпросителните думи се използват в началото на въпросителните изречения, за да получим повече информация по даден въпрос. Например да разберем "какво" се е случило, "кой" е извършил дадено действие, "къде" се е случило събитието и т.н.
    В испанския език въпросителните думи са следните:

¿Què? - Какво?
пример: ¿Què es eso? (Какво е това?)
               ¿Què es una capital? (Какво е столица?)
Забележка: ¿Què? се ползва, когато искаме обяснение за нещо, когато искаме да ни се обясни нещо или когато търсим информация за нещо, като цяло.


¿Cuàl? - Кой? Коя? Кое?; ¿Cuàles? - Кои? (за предмети или места)
примери: ¿Cuàl es la capital de España? (Коя е столицата на Испания?)
                ¿Cuàl es mi libro? (Коя е моята книга?)
                ¿Cuàles son mis libros? (Кои са моите книги?)

¿Còmo? - Как?
пример: ¿Cómo estás? (Как си?)

¿Quièn? - Кой?; ¿Quiènes? - Кои? (за хора)
пример: ¿Quièn es ella? (Коя е тя?)
               ¿Quiènes son ellos? (Кои са те?)

¿Dònde? - Къде?
пример: ¿Dònde e Angela? (Къде е Анхела?)

¿De dònde? - От къде?
пример: ¿De dònde es ella? (Откъде е тя?)

¿Cuàndo? - Кога?
пример: ¿Cuàndo ilega el tren? (Кога пристига влака?)

¿Por qùe? - Защо?
пример: ¿Por qùe dices eso? (Защо каза това?)
Забележка: За да отговорите на въпроса "¿Por qùe?" използвайте думата "porque" (защото).

¿Cuànto? - Колко? (за мъжки род, единствено число)
пример: ¿Cuànto dinero? (Колко пари?)
¿Cuànta? - Колко? (за женски род, единствено число)
пример: ¿Cuànta aqua? (Колко вода?)
¿Cuàntos? - Колко? (за мъжки род, множествено число)
пример: ¿Cuàntos libros? (Колко книги?)

¿Cuàntas? - Колко? (за женски род, множествено число)
пример: ¿Cuàntas mesas? (Колко стола?)
 

www.000webhost.com