Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Съюзни думи

Palabras de alianza

Съюзните думи служат като мост между други думи, фрази или изречения, т.е. те ги съединяват.

Съюзната дума "y" (чете се "и") (на бълг. съюза "и")
пример: hijo y padre (син и баща)

Особености:
Когато думата след съюзната дума започва с "hi-", тогава вместо "у" ползваме "е". По този начин горният пример ще изглежда така:
padre e hijo (баща и син).
Ако обаче думата след съюзната дума започва с "hie-", то тогава си се запазва съюза "y".
пример: nieve y hielo (сняг и лед)

Съюзната дума "о" (или)
    Ползва се за противоположности или за две или повече алтернативи.
примери: ojo o boca (око или уста)
                hombre o niño (мъж или момче)

Особеност: Когато думата след съюза започва с "o-" или "ho-", то тогава съюза "о" се променя на "u".
примери: boca u ojo (уста или око)
                niño u hombre (момче или мъж)

 

www.000webhost.com