Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Словоред

Orden de las palabras

    Обичайният словоред в едно положително просто изречение е следният:
подлог + сказуемо + допълнение/обстоятелство.
пример: Marko tiene dinero. (Марко има пари.)

    При отрицателното изречение словореда е същия, като само се поставя думата "no" пред сказуемото.
пример: Marko no tiene dinero. (Марко няма пари.)
    Ако обаче отговаряме на въпрос и отговорът е негативен, то тогава слагаме и едно "no" и най-отпред пред изречението освен това "no" пред сказуемото.
пример: ¿Tiene Marko dinero? - No, Marko no tiene dinero.
                (Има ли Марко пари? - Не, Марко няма пари.)

    Словоредът на въпросителни изречения, на които се отговаря с "да" или "не" е следният:
¿сказуемо + подлог + допълнение/обстоятелство?
пример: ¿Tiene Marko dinero? (Има ли Марко пари?)
 

www.000webhost.com