Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Nicht und kein

 

            В немския език има два различни начина, за да се направи едно изказване отрицателно. Често се ползва наречието „nicht”, но има случаи и когато се налага да се ползва частицата “kein”.

   

  Употреба на „nicht”

          Ползва се в следните пет случая:

          - След съществително име, което е с определителен член.

  Пример: Der Architekt mag den Raum nicht. (Архитектът не хареса стаята.)

          - След съществително, пред което има притежателно местоимение.

  Пример: Der Autor sucht sein Glas nicht. (Авторът не търси чашата си.)

          - След глагол.

  Пример: Sie trinken nicht. (Те не пият.)

          - След глагол и пред наречие или фраза с наречие.

  Пример: Mein Mann isst nicht immer. (Мъжът ми не винаги яде.)

          - След глаголът sein и пред прилагателно.

  Пример: Du bist nicht hungrig. (Ти не си гладен.)

   

  Място на “nicht“ в изречението

          - Ако в изречението има наречие или прилагателно „nicht” стои пред него.

  Пример: Das Frühstück ist nicht schlecht. (Закуската не е лоша.)

         - Ако имаме просто изречение само с един глагол, който е спрегнат, то „nicht” застава зад него. Ако обаче имаме изречение например в сегашно перфектно време, където имаме един спрегнат помощен глагол и един глагол в минало причастие, то тогава „nicht” застава между двата глагола.

  Пример: Die Maus frisst nicht. (Мишката не яде.)

                 Wir haben nicht gegessen. (Ние не сме яли.)

          - Ако имаме изречение с директен обект или въпросително изречение, на което отговора е да или не.

  Пример: Die Lehrerin hilft mir nicht. (Учителката не ми помага.)

                 Hat er den Ball nicht? (Той няма ли топка?)

   

  Употреба на „kein“

            Ползва се, когато в изречението имаме съществително с неопределителен член или има съществително, пред което няма нито неопределителен, нито определителен член. Образува се от k+ein. Получава наставка според рода, числото и падежа на съществителното.

  Пример: ein Mann → kein Mann

  eine Frau → keine Frau

  Mann hat Brot. → Mann hat kein Brot. (Мъжът няма хляб.)

   

  Разлика между nicht и nichts

             Докато nicht е наречие, което прави изречението отрицателно, но nichts е местоимение, което значи “нищо”.

  Примери: Der Schüler lernt nicht. (Ученикът не учи.)

  Der Schüler lernt nichts. (Ученикът не учи нищо.)

   

   

  www.000webhost.com