Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Помощ при писане на курсови работи! Ниски цени! Тел. 0886464431 /и на вайбър/

Модални глаголи
Modal Verbs

               Модалните глаголи са специални глаголи, които застават пред главния глагол в изречението и модифицират смисъла му. Те помагат да се изразят идеи като възможност, необходимост и задължение.

 

                Модалните глаголи в английския език са следните:

 

Might – изразява несигурност относно текущо или бъдещо събитие.

Пример: I might quit my job next month. (Може да напусна работа следващия месец.)

 

Can – изразява способност или възможност.

Примери: I can speak English. (Мога да говоря английски.)

             Students can get cheaper tickets at the movies. (Студентите могат да си взимат по-евтини билети за кино.)

               Можем да ползваме “can”, за да попитаме за разрешение или за да отправим молба.

Пример: Can you come over tonight? (Можеш ли да дойдеш довечера?)

 

May – изразява възможност или може да се ползва, за да се поиска разрешение за нещо.

Пример:  May I sit at your table? (Може ли да седна на вашата маса?)

               You may be right. (Може да си прав.)

Should – изразява задължение или възможност.

Примери: I should study for my math test. (Трябва да уча за теста по математика.)

              The package should arrive tomorrow, since I sent it last week. (Пакетът трябва да пристигне утре, тъй като го изпратих миналата седмица.)

 

Must – изразява необходимост или задължение.

Пример: I must go see my grandmother this weekend. (Трябва да видя баба си този уикенд.)

              С “must” можем да даваме препоръка на някого.

Пример: You must quit smoking now that you’re pregnant. (Трябва да спреш да пушиш сега, когато си бременна.)

 

www.000webhost.com