Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 9: Prepositions
Урок 9: Предлози

  between – между

  Do you sleep between them? (Ти между тях ли спиш?)

   

  from – от

  I`m from Canada. (Аз съм от Канада.)

   

  per – на (на човек по...)

  One apple  per child. (Една ябълка на дете.)

   

  in – в, на

  She writes in Spanish. (Тя пише на испански.)

  I am in the house. (Аз съм в къщата.)

   

  for – за

  The soup is for Peter. (Супата е за Питър.)

  It is not for you. (Това не е за теб.)  

   

  against – срещу

  red against blue (червено срещу синьо)

   

  with – с/със

  She does not speak with him. (Тя не говори с него.)

  I want pasta with cheese. (Искам паста със сирене.)

  I`m eating rice with chicken. (Ям ориз с пиле.)

   

  during – през

  She woke up during the night. (Тя се събуди през нощта.)

   

  towards – покрай

  I`m walking towards her. (Аз минавам покрай нея.)

   

  to – на

  She`s going to the lunch. (Тя отива на обяд.)

   

  without – без

  She`s eating a sandwich without cheese. (Тя яде сандвич без сирене.)

   

  according to – според (някой)

  According to you, it is yellow. (Според теб това е жълто.)

   

  under – под

  What do you have under the coat? (Какво имаш под палтото?)

   

  next to – до

  The girl sleeps next to the cat. (Момичето спи до котката.)

   

  near – близо до

  The cat sleeps near the fireplace. (Котката спи близо до камината.)

   

  on top of – върху

  The cat sleeps on top of the bed. (Котката спи върху леглото.)

   

  over – около

  The cat is walking over my shoes. (Котката ходи около моите обувки.)

   

  Вижте и Урок 10 Наречия

   

     

   

  www.000webhost.com