Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 8: Conjuctions
Урок 8: Съюзни думи

  and - и

  You are a woman and I am a man. (Ти си жена и аз съм мъж.)

  Red and blue are colors. (Червеното и синьото са цветове.)

   

  or - или

  Yes or no? (Да или не?)

   

  thought, even thought – въпреки че

  He eats chicken even thought he does not eat fish. (Той яде пиле, въпреки че не яде риба.)

   

  but – но, а

  She eats chicken but she does not eat potatoes. (Тя яде пиле, но не яде картофи.)

  He drinks wine but he does not drink beer. (Той пие вино, но не пие бира.)

  I don`t drink milk but water. (Не пия мляко, а вода.)

   

  if – ако

  If you want…  - Ако искаш...

  If it is a spider, I run. – Ако това е паяк, аз ще бягам.

   

  when – когато

  When I cook, she eats. (Когато аз готвя, тя яде.)

  She eats bread when she wants. (Тя яде хляб, когато иска.)

  I eat when I want. (Ям, когато искам.)

  I don`t speak when I eat. (Не говоря, когато ям.)

   

  while – докато

  He was sleeping while I was cooking. (Той спеше докато аз готвех.)

   

  neither…nor... – нито..., нито...

  I neither read nor write. – Аз нито чета, нито пиша.

   

  as, like – като

  I`m not like you. (Не съм като теб.)

  red as tomato  (червен като домат)

   

  because - защото

  I eat because he cooks. (Аз ям, защото той готви.)

   

  Вижте и Урок 9 Предлози

   

   

  www.000webhost.com