Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Бизнес урок 5

Business Lesson 5

  inflation – инфлация

  investment – инвестиция, вложение

  lecture – лекция

  conference – конференция

  economy, economics – икономика

  negotiation, negotiations - преговори

   

  This newspaper is about the economy. (Този вестник е за икономика.)

  They begin the negotiations. (Те започнаха преговорите.)

  The contract negotiation was good.  (Преговорите относно договора бяха добри.)

  I am here for the conference. (Аз съм тук за конференцията.)

  That was a good investment. (Това беше добра инвестиция.)

  The tourism is important for the economy. (Туризмът е важен за икономиката.)

   

   

  www.000webhost.com