Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Урок 5: Дрехи и цветове

Lesson 5: Clothes and colors

  gallery/clothes 1
  gallery/clothes 2
  gallery/clothes 3
  gallery/colors

  Още думи:

  colorful (калърфул) - цветен, шарен

  striped (страйпт) - на райе

  colored (кълърд) - оцветен

  blond (блонд) - рус, светъл

  Забележка: Когато искаме да кажем някой цвят с неговия нюанс - тъмен или светъл, ползваме:

  dark (дарк)  - тъмен

  light (лайт) - светъл

  Пример: light blue - светло син

                 dark blue - тъмно син

   

   

  Изречения и диалози:

   

  What color is the...? - Какъв цвят е...?

   

  What color is the dress? - Yellow. / The dress is yellow.

  (Какъв цвят е роклята? - Жълта. / Роклята е жълта.)

   

  I would like to buy the black shirt. (Бих желал да купя черната риза.)

  Today I would dress up the white t-shirt. (Днес бих облякъл бялата тениска.)

  Your skirt is red. (Твоята пола е червена.)

   

  The walls of this room are orange. (Стените на тази стая са оранжеви.)

   

  В магазина:

  A: Hello! Can I help you? (Здравейте! Мога ли да Ви помогна?)

  B: Oh yes, please. I like this pants. Could I try it on? (О да, моля. Харесват ми тези панталони. Бих ли могъл да ги пробвам?)

  A: Yes, of course. The fitting room is there. (Да, разбира се. Пробната е там.)

  ...

  B: Do you have a bigger size? (Имате ли по-голям размер?)

  A: Yes, here you are. (Да, заповядайте.)

   

  Вижте и:

  Урок 6: Дом и обзавеждане

   

  www.000webhost.com