Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Бизнес урок 3

Business Lesson 3

  fortune – състояние, богатство, щастие, съдба

  product – продукт, стока

  income – доход, печалба

  check – (банков) чек

  account - сметка

  promotion - промоция

   

   

  My sister doesn`t have any income. (Сестра ми няма никакъв доход.)

  He is going to reduce his percentage. (Той ще намали процентите си.)

  It`s a good promotion. (Това е добра промоция.)

  She has different sources of income. (Тя има различни източници на доход.)

  I don`t have a lot of income. (Нямам много доходи.)

  I have an account at that bank. (Имам сметка в тази банка.)

   

  Забележка:  Думата “income” в английския език е небройно съществително. Това значи, че няма единствено и множествено число, винаги е “income” и не може да бъде “incomes”. В българския език обаче може да се преведе, както в единствено число –„доход“, така и в множествено число „доходи“, като това зависи от смисъла на изречението, където е употребена думата.

   

   

  www.000webhost.com