Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

 

Lesson 25: Idioms and Phrases

Урок 25: Идиоми и фрази

   

  make mountain out of a molehill = правиш от мухата слон

  Когато говорим за ситуация, в която смятаме че нещо е голям проблем, а то всъщност е малък проблем.

   

  change the conversation = променям мнението на хората за нещо

  Когато се фокусираме върху друг аспект на нещо, показваме нещата в друга перспектива.

  Пример: The new president really changed the conversation about poverty. (Новия президент наистина промени мнението на хората относно бедността.)

   

  on one`s own time = разполага с времето си (сам решава кога да работи или прави нещо друго)

  Пример: I am a writer, so I work on my own time. Sometimes I work in the middle of the night. (Аз съм писател и затова работя когато реша. Понякога работя посред нощ.)

   

  at one`s own pace = прави нещо със собствено темпо

  Пример: I read at my own pace. Sometimes I finish a book in a day, and sometimes it takes me weeks to finish. (Аз чета със собствено темпо. Понякога прочитам книга за един ден, а понякога ми отнема седмици за да я прочета.)

   

  at the eleventh hour = в последния момент

  Пример: I was about to move to California, but at the eleventh hour, I got a job offer in Spain! (Тъкмо щях да се местя в Калифорния, но в последния момент получих оферта за работа в Испания!)

   

  jump through hoops = правя всичко възможно, за да получа или постигна нещо

  Пример: I will jump through hoops to make guests comfortable in my home. (Ще направя всичко възможно, за да се чувстват гостите комфортно вкъщи.)

   

  charm the pants off = очаровам някого

  Пример: Mark is such a fun person. He could charm the pants off of anyone. (Марк е много забавен като личност. Той може да очарова всеки.)

   

  end of an era = край на епохата

  Пример: When World War II was over, it was the end of an era. (Когато Втората световна война свърши, това беше края на една епоха.)

   

  etched in stone = сериозни, твърди (планове, обещания, намерения)

  Пример: Their plans are etched in stone. (Техните планове бяха сериозни.)

   

  goody two shoes = добро момче/момиче (някой който винаги прави правилните неща и не нарушава правилата)

  Пример: When I was in college I was accused of being a goody two shoes. (Когато бях в колежа ме смятаха за доброто момиче.)

   

  go to one`s head = главозамайва се

  Пример: I really hope she is not letting all the fame go to her head. (Наистина се надявам цялата тази слава да не я главозамая.)

   

  narrow-minded = тесногръд, ограничен (човек, който не приема мнението на другите и винаги смята, че е прав)

  Пример: My friend Gina is really narow-minded. She never listens to anything I say! (Приятелката ми Джина е наистина тесногръда. Тя никога не чува това, което ѝ казвам!)

   

  sick and tired = писнало ми е, уморен съм от нещо, дотяга ми

  Пример: Children often want to eat the same food over and over again. But most adults become sick and tired of eating the same things. (Децата често искат да ядат една и съща храна отново и отново. Но повечето възрастни се уморяват от яденето на едни и същи неща.)

   

  work one`s tail off – работя усилено, скъсвам се от работа

  Пример: He worked his tail off for that promotion. (Той се скъса от работа по тази промоция.)

   

  prove a point = доказвам се, доказвам правотота или способността си

  Пример: He doesn`t even like oysters. He`s just eating them to prove a point. (Той дори не обича стриди. Той ги яде, за да се докаже.)

   

  every once in a while = от време на време, понякога

  Пример: I don`t like fruit, but every once in a while I have a craving for bananas. (Аз не обичам плодов, но понякога много ми се прияждат банани.)

   

  water under the bridge = стари работи, минало, отминали проблеми (нещо, което в миналото е било проблем, но вече не е)

  Пример: My brother was mean to me when we were kids, but that`s all water under the bridge. We get along great now. (Брат ми беше лош с мен, когато бяхме деца, но всичко това е минало. Сега се разбираме чудесно.)

   

  like a kid in a candy shop/store = много щастлив (бълг. израз: като дете в сладкарница)

  Пример: Matt was like a kid in a candy shop when he visited the Baseball Hall of Fame. (Мат беше като дете в сладкарница, когато той посети Бейзболната зала на славата. / Мат беше много щастлив, когато посети Бейзболната зала на славата.)

   

  out of the loop = не съм в течение на нещата, пропуснал съм информацията за нещо

  Пример: The Hunger Games movies are done? I missed the last one. I`m really out of the loop. (Филмът „Игрите на глада“ готов ли е вече? Пропуснах последният. Наистина не съм в течение.)

   

  yank one`s chain – връзвам някого (в смисъл: излъгвам някого за нещо), преметвам някого

  Пример: Suzy told me that she won the lottery, but she was yanking my chain. She didn`t really win. (Сузи ми каза, че е спечелила от лотарията, но тя ме върза. Тя не е спечелила наистина.)

   

  trick of the trade – търговски трик /когато човек има специални знания за нещо и знае как да прави нещата/

  Пример: If you want to be stylish, here`s a trick of the trade: always remove one accessory before leaving the house! (Ако искаш да бъдеш стилен, ето ти един трик: винаги махай един аксесоар преди да излезеш от вкъщи!)

   

  one of a kind – уникален, един единствен

  Пример: Her artwork is really one of a kind. I`ve never seen anything like it! (Нейната художествена работа е уникална. Никога не съм виждал нищо подобно!)

   

  cross one`s path – пресичам пътя на някого

  Пример: A dog crossed my path while I was driving, and I had to slam on the brakes! (Едно куче пресече пътя ми докато карах и трябваше да ударя спирачките!)

   

  cat has got one`s tongue - гълтам си езика, не знам какво да кажа

  Пример: What`s the matter? Cat got your tongue? (Какво става? Езика ли си глътна?)

   

  keeping track of – знам къде е нещо, знам кое къде е

  Пример: They think that she has trouble keeping track of many things. (Те мислят, че тя има проблем с това да знае кое къде е.)

   

  tickled pink (=very happy) – много щастлив от нещо

  Пример: You’d be tickled pink if you could have more pencils. (Ти би бил много щастлив, ако можеше да имаш повече моливи.)

   

  a trip – нещо лудо или диво, нещо странно

  Примери: It was a trip to see my sister after 3 years. She looks so different! (Беше ми странно да видя сестра си след три години. Тя изглежда толкова различна!)

                   That movie was such a trip! I did not expect the ending. (Този филм беше странен. Не очаквах края.)

   

  Вижте и Урок 26 Глаголът would

   

   

  www.000webhost.com