Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 24: Modal Verbs

Урок 24: Модални глаголи

 

  could – мога, съм можел, можех, бих могъл

  should – трябва, трябваше, би трябвало

  was able to – мога (способен съм)

  must – трябва, длъжен съм, налага се

  shall – ще (само за 1 л. ед. и 1 л. мн. число)

  can - мога

   

  He could knock on the door. (Той е можел / можеше да почука на вратата.)

  He was able to knoch on the door. (Той е можел / можеше да почука на вратата.)

  He must be tired. (Той трябва да е уморен.)

  Could you come with me? (Би ли дошъл с мен? / Би ли могъл да дойдеш с мен?)

  If (only) she could run. (Ако тя можеше да тича.)

  She should help her mother. (Тя трябваше да помогне на майка си.)

  He was not able to continue his studies. (Той не беше способен / не можеше да продължи следването си.)

  Could we go to the beach? (Може ли да отидем на плаж?)

  I should read the article. (Трябва / трябваше да прочета статията.)

  I must make lunch. (Трябва да направя обяд.)

  You must defend the workers. (Ти трябва да защитиш работниците.)

  It could rain tonight. (Може / възможно е да вали довечера.)

  How shall I say it? (Как ще го кажа?)

  I must sleep. (Аз трябва да спя.)

  I can play. (Мога да играя.)

  There is someone who would like to speak with you. (Има някой, който иска да говори с теб/Вас.)

   

  Вижте и Урок 25 Идиоми и фрази

   

   

  www.000webhost.com