Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 23: Future Perfect

Урок 23: Бъдеще перфектно време

  Бъдеще перфектно време се ползва, когато говорим за дадено събитие, което ще бъде завършено в бъдеще.

   

  Изречения:

   

  They will have forseen the rain. (Те ще са предвидили дъжда.)

  She will have found my uncle. (Тя ще е намерила моя чичо.)

  I will have died. (Аз ще съм умрял.)

  We will have called the police. (Ние ще сме се обадили в полицията.)

  You will have reached the boys. (Ти ще си стигнал до момчетата.)

  I will have come back. (Аз ще съм се върнал.)

  We will have received the keys. (Ние ще сме получили ключовете.)

  He will have sent the medicine. (Той ще е изпратил лекарството.)

  I will have used the car by tomorrow. (Аз ще съм ползвал колата до утре.)

  You will have created the menu. (Аз ще съм направил менюто.)

  She will have taken the medicine to the hospital. (Тя ще е занесла лекарството в болницата.)

  I wonder what they will have taken this time. (Чудя се какво ще са взели те този път.)

  Those men will have taken the money. (Тези мъже ще са взели парите.)

  He will have chosen a familiar place. (Той ще е избрал познато място.)

  I will have returned before eleven. (Аз ще съм се върнал преди единадесет.)

   

  Вижте и Урок 24 Модални глаголи

   

   

  www.000webhost.com