Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

 

Lesson 22: Arts

Урок 22: Изкуства

  style – стил

  literature – литература

  poetry – поезия

  theater – театър

  cinema – кино

  music – музика

  rhythm – ритъм

  sound – звук

  fashion – мода

  art – изкуство

  instrument – инструмент

  concert – концерт

  violin – цигулка

  flute – флейта

  opera – опера

  dance – танц

  architecture – архитектура

  movie – филм

  orchestra – оркестър

  song – песен

  disk, record – диск, запис

  stage, scene – сцена

  show – шоу, спектакъл

  painting – картина

  performance – представление, изпълнение

  photograph, photo – снимка, фото

  novel – новела

  act – акт, представление

   

   

  I like the modern music. (Харесвам модерната музика.)

  They`re going to the concert. (Те отиват на концерта.)

  This year's fashions are completely different. (Таз годишните моди са напълно различни.)

  She likes to play the violin. (На нея ѝ харесва да свири на цикулка. / Тя обича да свири на цигулка.)

  He likes to listen to the music. (На него му харесва да слуша музика. / Той обича да слуша музика.)

  She cannot play the violin. (Тя не може да свири на цигулка.)

  I went to the National Museum of Arts. (Аз отидох в Националния музей на изкуствата.)

  Cannot you hear the sound? (Не можеш ли да чуеш звука?)

  You are singing a song with me. (Ти пееш песен с мен.)

  I listen to songs. (Слушам песни.)

  The movie was good. (Филмът беше добър.)

  I have only played this record once. (Аз съм пускал/а този запис само веднъж.)

  The city's architecture is very modern. (Архитектурата на града е много модерна.)

  You have the painting. (Ти имаш картината.)

  Your performance wasn't good. (Твоето представление не беше добро.)

  This church has a lot of antique paintings. (Тази църва притежава много антични картини.)

  Her musical career is interesting. (Нейната музикална кариера е интересна.)

  I like this painting because its masterpiece. (Харесвам тази картина, защото е произведение на изкуството.)

  When is your next show? (Кога е следващото ти представление?)

  The music is his passion. (Музиката е неговата страст.)

   

  Вижте и Урок 23 Бъдеще перфектно време

   

   

   

  www.000webhost.com