Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 21: Communications

Урок 21: Комуникации

  Част 1:

  press – преса, печат, издателство

  article – статия

  conversation – разговор

  voice – глас

  language – език (говорим език)

  word - дума

   

  I like having conversations. (Аз обичам да водя разговори.)

  She has pretty voice. (Тя има хубав глас.)

  You speak my language. (Ти говориш моя език.)

  I don`t like that conversation. (Не ми харесва този разговор.)

  I hear voices in the garden. (Чувам гласове в градината.)

  How many languages do you speak? (Колко езика говориш?)

  That word does not appear in the list. (Тази дума я няма в списъка.)

  Thank you for the kind words. (Благодаря за милите думи.)

   

  Част 2:

  news – новини

  call – обаждане

  secret – тайна

  contact – контакт

  message – съобщение

  scream – вик

  argument - аргумент

   

  It`s a secret. (Това е тайна. / Тайна е.)

  In August we lost contact. (Загубихме контакт през август.)

  You have five messages. (Имаш пет съобщения.)

  We hear your scream. (Ние чуваме твоя вик.)

  The argument is simple. (Аргументът е прост.)

  I have good news. (Имам добри новини.)

  You didn`t hear a cream? (Не чу ли вик?)

  You have a call. (Имаш обаждане.)

  Did I have any calls? (Имах ли някакви обаждания?)

   

  Част 3:

  interview – интервю

  publicidy – публичност, реклама

  internet – интернет

  silence  - тишина

  comment – коментар

  stamp – марка, печат

  editorial – уводна статия

  phrase – фраза

  postcard – пощенска картичка

   

  The silence is perfect. (Тишината е идеална.)

  Your comment was useful. (Вашият коментар беше полезен.)

  I need stamp. (Трябва ми печат.)

  I am reading the editorial. (Аз чета уводната статия.)

  That phrase has three words. (Тази фраза съдържа три думи.)

  She sent me a postcard. (Тя ми е изпратила пощенска картичка.)

  I wrote two phrases. (Написах две фрази.)

  My parents listen to your comments. (Моите родители слушат вашите коментари.)

  I don`t like the publicities. (Не харесвам рекламите.)

  Thank you for coming to the interview. (Благодаря ви, че дойдохте на интервюто.)

  Where can I buy stamps? (Къде мога да си купя марки?)

  The teacher put a comment on each paper. (Учителят написа коментар на всеки лист.)

   

  Вижте и Урок 22 Изкуства

   

   

  www.000webhost.com