Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 20: Medicine

Урок 20: Медицина

  Думи:

  disease – болест, страдание

  heart – сърце

  doctor – доктор, лекар

  risk – риск

  ambulance – линейка

  Operations Center – операционен център

  emergency – спешен случай

  operation – операция

  dose, dosage –доза

  medicine – 1. медицина; 2. Лекарство

  pressure – налягане

  symptom – симптом

  condition – състояние

  diagnosis – диагноза

  diet – диета

  emotion – емоция

  organ – орган

  virus – вирус

  clinic – клиника

  depression – депресия

  corpse - труп

  remedy, cure – лек, лекарство

  circulation – циркулация

  protein – протеин

  serious - сериозен

   

  Do you need an ambulance? (Имате ли нужда от линейка?)

  It is an emergency. (Това е спешен случай.)

  Do I need an operation? (Имам ли нужда от операция?)

  He does not see the risks. (Той не вижда рисковете.)

  My friend is a doctor. (Приятелят ми е лекар.)

  The patient does not have the symptoms of that illness. (Пациентът няма симптомите на това заболяване.)

  He is in excellent condition. (Той е в отлично състояние.)

  What is his diagnosis? (Каква е неговата диагноза?)

  It is good to recognize the symptoms. (Добре е да се разпознаят симптомите.)

  I study medicine. (Следвам/изучавам медицина.)

  She can`t control her emotions. (Тя не може да контролира емоциите си.)

  The meat has proteins. (Месото съдържа протеини.)

  Help! (Помощ!)

  I need help! (Имам нужда от )

  Is her condition serious? (Нейното състояние сериозно ли е?)

  It is nothing serious. (Не е нищо сериозно.)

   

  Вижте и Урок 21 Комуникации

   

   

  www.000webhost.com