Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Бизнес урок 2

Business Lesson 2

  industry – индустрия

  executive – изпълнителна власт

  price – цена

  value – стойност , цена, величина, ценност

  debt – заем, дълг

  credit card – кредитна карта

  sale – продажба

  credit – кредит, заем

   

  He has a debt with the bank. (Той има дълг към банката.)

  Do you accept credit cards? (Приемате ли кредитни карти?)

  The car sale was fast. (Продажбата на колата беше бърза.)

  This clock is of great value. (Този часовник е с голяма стойност.)

  You still can be a person with values. (Ти все още можеш да бъдеш личност с ценности.)

  She put her house up for sale. (Тя пусна къщата си за продажба.)

  Thank you, but I cannot take the credit. (Благодаря, но не мога да взема заема.)

  It is a new industry that is necessary. (Това е нова индустрия, която е необходима.)

   

   

  www.000webhost.com