Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Урок 2: Месеци, сезони и предлози за време

Lesson 2: Months, Seasons and Prepositions   of Time

Part 1:
Months (месеци)
January (дженюъри) - януари
February (фебруъри) - февруари
March (марч) - март
April (ейпрл) - април
May (мей) - март
June (джуун) - юни
July (джулай) - юли
August (оогърст) - август
September (септембъ) - септември
October (октоубъ) - октомври
November (ноувембъ) - ноември
December (дисембъ) - декември

Забележка: Обърнете внимание, че "r" в английския език се произнася, така че звучи по-близко да българското "ъ". За да го произнесете правилно, казвайте "р", като извивате езика си към небцето в това време.

Предлога, който ползваме пред месеците е "in" - пр. in September, in August, като по този начин го превеждаме "през септември", "през август". Когато обаче ползвате думи като "that", "this" или друга подобна пред месеца - не се ползва предлог.
пр. I`m going to this course in September. (Ще ходя на този курс през септември.)
      I`m going to course this September.

Всички месеци, както и дни от седмицата се изписват с главна буква.


Part 2:
seasons (сизънс) - сезони
spring (сприН) - пролет
summer (съмъ) - лято
autumn (оотъм) - есен
winter (уинтъ) - зима

Забележка: Когато една дума завършва на -ng, както в случая spring - "g" не се произнася, а вместо това "n" се произнася носово (както когато имате хрема например).

Със сезоните също ползваме предлога in.

Part 3:
Предлози за време
Предлозите за време се три: at, in и on.

1. Ползваме at за:
   
   - час по часовник - пр. at 5 o`clock/a.m./p.m. (в пет часа)
пр. I have meeting at 8 p.m.

   - време за хранене - пр. at lunchtime (на обяд)

   - празници - at Christmas (на Коледа), at Easter (на Великден)

   - изрази като at weekend (през уикенда), at night (през нощта)
пр. I waked up at night. (Събудих се през нощта.)

2. Ползваме in за:

    - сезони - in spring, in summer (през пролетта, през лятото и т.н.)

    - години - in 1989 (през 1989)
пр. I was born in 1989. (Роден съм през 1989.)
Забележка: Годините винаги са с предлог.

    - месеци - in April (през април)

    - части на деня - in the morning (сутринта), in the evening (вечерта). На български език предлога не се превежда.

3. Ползваме on за:
 
    - дните от седмицата - on Friday (в петък)
Забележка: Когато казваме "всеки петък" например, предлога не са ползва, а казваме просто "Fridays".

    - част на деня от ден от седмицата - on Friday morning (петък сутринта). Предлога не се превежда на български език.

   - дата - on 21st March (на 21-ви март)

   - отделен ден от празник, който е с няколко дни продължителност, като Великден и Коледа - on Easter Monday

 

Вижте и:

Урок 3: Храна

 

 

www.000webhost.com