Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 18: Nature

Урок 18: Природа

  Част 1:

  tree – дърво

  sky – небе

  flower – цвете

  sea – море

  moon – луна

  river – река

  grass – трева

   

  The flowers are red. (Цветята са червени.)

  My parents` garden has many trees.  (В градината на родителите ми има много дървета.)

  She`s swimming in the sea. (Тя плува в морето.)

  We`re seeing the trees. (Ние виждаме дърветата.)

  The sky is grey. (Небето е сиво.)

  My garden has a tree and a lot of grass. (В градината ми има едно дърво и много трева.)

   

  Част 2:

  light – светлина

  sun – слънце

  rain – дъжд

  earth – земя

  volcano – вулкан

  world – свят

  planet – планета

  fire - огън

   

  In what world are you? (На кой свят си?)

  She`s seeing the sun. (Тя вижда слънцето.)

   

  Част 3:

  field – поле

  evolution – еволюция

  heat – жега

  species – вид, род

  wood  - дърво, дървесина, гора

  air – въздух

  nature - природа

   

  The spring is in the air.  (Пролетта е във въздуха.)

  John has a wooden horse. (Джон има дървен кон.)

   

  Част 4:

  universe – вселена

  leaf, leaves – листо, листа

  stone -  камък

  cell – клетка

  gas – газ

  climate – климат

   

  I like the climate. (Харесвам климата.)

  The green leaves are small. (Зелените листа са малки.)

  The stones are very big. (Камъните са много големи.)

   

  Част 5:

  scenery  - пейзаж, природа

  mountain – планина

  root – корен

  forest - гора

   

  The tree has big roots. (Дървото има големи корени.)

  We saw many animals in the forest. (Видяхме много животни в гората.)

  She looks at that mountain. (Тя гледа към тази планина.)

   

  Част 6:

  wind – вятър

  smoke – дим, пушек

  star – звезда

  plant – растение

  current – течение, поток, струя

  scrubland – храсталаци

  environment – околна среда

   

  This river does not have currents. (Тази река няма течения.)

  The stars are very shiny. (Звездите са много ярки.)

   

   

  Част 7:

  sand – пясък

  space – космос, пространство

  rose – роза

  I have enough space. (Имам достатъчно пространство.)

  This rose are pretty. (Тази роза е хубава.)

   

   

  Вижте и Урок 19 Части на тялото

   

   

  www.000webhost.com