Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 17: Present Perfect

Урок 17: Сегашно перфектно време

  I have never eaten tomato. (Никога не съм ял/а домат.)

  We have never been here. (Никога не сме били тук.)

  It has been a long night. (Беше дълга нощ.)

  They have lived here for ten years. (Те живеят тук от десет години.)

  Why have you not eaten? (Защо не си ял/а?)

  We have been friends since yesterday. (Ние сме приятели от вчера.)

  My father has been in Australia twice. (Баща ми е бил два пъти в Австралия.)

  We have lived in Canada. (Ние живеем в Канада.)

  My sisters have not been at my house today. (Сестра ми не е била моята къща днес.)

  Have you been to his house? (Бил/а ли си в неговата къща?)

  The students have not eaten. (Студентите не са яли.)

  I have not eaten today. (Не съм ял днес.)

  Have you eaten today? (Яде ли днес?)

  She has not been my teacher. (Тя не ми е била учителка.)

  This week I have eaten a lot. (Тази седмица ядох много.)

  They have called the police. (Те са се обадили на полицията.)

  She has not wanted to eat. (Тя не искаше да яде.)

  The winter has gone. (Зимата си отиде.)

  I have never done that. (Никога не съм правил това.)

  Have you done anything this week? (Правил ли си нещо тази седмица?)

  I think that he has been the artist who has touched me the most. (Мисля, че той беше артиста, който ме докосна най-много.)

  Have you met him already? (Срещна ли го вече?)

  She still has not arrived. (Тя още не е пристигнала.)

  She has prepared the lunch. (Тя е приготвила обяда.)

  He can` t have read this document. (Той не може да е прочел този документ.)

  The worst already has passed. (Най-лошото вече мина.)

  She has lost all her money. (Тя е загубила всичките си пари.)

  He has prepared the party alone. (Той подготви партито сам.)

  You must have come here as a child. (Ти трябва да си дошъл/дошла тук като дете.)

  She has never gone out with him. (Тя никога не е излизала с него.)

  It has rained a lot this summer. (Това лято валя много.)

   

   

  Вижте и Урок 18 Природа

   

   

  www.000webhost.com