Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

 

Урок 16: Чувства

Lesson 16: Feelings

  Част 1:

  smile – усмивка

  friendship – приятелство

  love – любов

  happy – щастлив

  happiness - щастие

  joy – радост

  stress – стрес, притеснение

  tension - напрежение

   

  I am happy. (Аз съм щастлив/а.)

  The stress is high. (Стресът е висок.)

  What is the happiness? (Какво е щастието?)

  It was a minute of tension. (Беше минута на напрежение.)

  Happiness is not bought with money. (Щастието не се купува с пари.)

  This does not affect our friendship. (Това не влияе на нашето приятелство.)
  He obtained my love. (Той получи моята любов.)

   

  Част 2:

  loneliness – самота

  personality – личност, индивидуалност

  hope – надежда

  pain – болка

  afraid – уплашен, изплашен

  surprise – изненада

  fear - страх

   

  Nobody likes the pain. (Никой не харесва болката.)

  I am not afraid. (Не съм уплашен/а.) / (Не ме е страх.)

  It is a surprise. (Това е изненада.)

  The animal has fear. (Животното се страхува.)

  Loneliness is bad. (Самотата е лошо нещо.)

   

  Част 3:

  celebration – забавление

  curiosity – любопитство

  nervous – нервен

  sad – тъжен

  desire, wish – желание

  humor - хумор

  satisfaction – удовлетворение, задоволство

  feelings - чувства

   

  I am nervous. (Нервен съм.)

  I am sad. (Тъжен съм.)

  I like his good humor. (Харесвам неговия добър хумор.)

  It is a great satisfaction. (Това е голямо задоволство.)

  The pleasure is ours. (Удоволствието е наше.)

  She does not show her feelings. (Тя не показва своите чувства.)

  You seem nervous. (Изглеждаш нервен/нервна.)

   

  Вижте и Урок 17 Сегашно перфектно време

   

   

  www.000webhost.com