Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 14: Abstract Objects

Урок 14: Абстрактни обекти

  Част 1:

  group – група

  change – промяна, размяна

  time – време

  period, age – период от време

  type – тип, вид

  reality – реалност

  process - процес

   

   I don`t have time. (Нямам време.)

  What is the minimum period? (Какъв е минималния период?)

  I don`t like this type of house. (Не харесвам този тип къщи.)

  It is the new reality. (Това е нова реалност.)

  The process is very simple. (Процесът е много прост.)

  I have two types of coats. (Имам два вида палто.)

  We are in times of change. (Ние сме във времена на промени.)

   

  Част 2:

  information – информация

  name – име

  truth – истина, реалност

  true – верен, правилен, истински

  public – публика

  action – действие

  service – услуга, сервиз

  work - работа

   

  My name is John. (Мойто име е Джон.)

  It is the truth. (Това е истината.)

  At least not in public. (Поне не пред публика.)

  I don`t like his actions. (Не харесвам неговите действия.

  I am always at your service. (Винаги съм в твоя услуга.)

  I don`t like to speak in public. (Не ми харесва да говоря пред публика.)

  We need fewer words and more actions. (Ние имаме нужда от по-малко думи и от повече работа.)

  It cannot be true. (Не може да е истина.)

   

  Част 3:

  movement, motion – движение

  peace – мир

  sector, area – сектор, зона

  possibility – възможност

  activity – активност, дейност, действеност, развлечение

   

  We have only two possibilities. (Ние имаме само две възможности.)

  I have more time for activities. (Имам повече време за развлечения.)

  They live in peace. (Те живеят в мир.)

   

  Част 4:

  investigation - разследване

  research – изследване

  code – код, шифър

  program – програма

  necessity -  необходимост, нужда

  quality – качество

  effect – ефект, впечатление

   

  Which program did they watch yesterday? (Коя програма гледаха те вчера?)

  It is a basic necessity. (Това е основна необходимост.)

  We improved the quality of the sauce in the restaurant. (Подобрихме качеството на соса в ресторанта.)

  This dress create a good effect. (Тази рокля създава добро впечатление.)

  She has the ability to do two things at the same time. (Тя има способността да прави две неща едновременно.)

  The trip had positive effect on her. (Пътуването имаше позитивен ефект върху нея.)

  The lawyer has the ability to speak. (Адвокатът има способността да говори.)

  She knows the code. (Тя знае кода.)

   

  Част 5:

  objective, target – цел

  result – резултат

  origin – произход

  character – характер, персоналност, персонаж

  importance – важност

  control - контрол

   

  She reached her objectives. (Тя постигна своите цели.)

  The result is this document. (Резултатът е този документ.)

  What is the origin of your name? (Какъв е произходът на името ти?)

  She has a good character. (Тя има добър характер.)

  This problem is of great importance. (Този проблем е от голяма важност.)

  You obtained control of the country. (Вие спечелихте контрола над страната.)

  The doctor will receive the results tomorrow. (Докторът ще получи резултатите утре.)

  He went back to his country of origin. (Той се върна в страната, от която произхожда.)

  I have everything under control. (Държа всичко под контрол.)

  The characters live in the books. (Персонажите живеят в книгите.)

   

   

  Част 6:

  growth – растеж

  construction – строителство, ремонт, конструкция, строеж

  success – успех

  expression – изразяване, изразителност

  memory – памет

  practice – практика, практикуване

   

  You have a good memory. (Имаш добра памет.)

  The practice is important. (Практикуването е важно.)

  I don`t know this expression. (Незнам този израз.)

  The bridge is under construction. (Мостът е в ремонт.)

  The party was a success. (Празненството беше успешно.)

   

  Част 7:

  creation – създаване, творение, творба

  look, gaze – поглед

  chance, luck, fate – късмет, съдба

  principle – принцип

  aspect – аспект, страна

  issue, matter – проблем, въпрос, работа

  occasion – случай, повод

  business - работа

   

  He talks about his principles. (Той говори за своите принципи.)

  Who has information about this aspect? (Кой има информация относно този аспект?)

  That is my issue. (Това е мой проблем.)

  This is a special occasion. (Това е специален случай.)

  It`s not my business. (Не е моя работа.)

  Only one look is enough. (Един поглед е достатъчен.)

  It`s your creation. (Това е твое творение.)

   

  Част 8:

  selection – селекция, избор

  sight – зрение, поглед

  trial – пробен период, процес, опит, проба

  access – достъп

  term – термин, срок, период

  content – съдържание

  net - мрежа

   

  I have access to his library. (Имам достъп до неговата библиотека.)

  She knows the content of the box. (Тя знае какво е съдържанието на кутията.)

  Both selections are very good. (И двете селекции са много добри. / И двата избора са много добри.)

  She explained the terms to me. (Тя ми обясни термините.)

   

  Част 9:

  danger – опасност

  height – височина

  frequency – честота

  application – приложение

  thought – мисъл

   

   

  I need two applications. (Трябват ми две приложения.)

  The words express thoughts. (Думите изразяват мисли.)

  It is a new application. (Това е ново приложение.)

  This does not happen with frequency. (Това не се случва често.)

   

  Част 10:

  protection – защита

  competition – състезание, конкуренция

  circumstance – обстоятелство

  purpose  - причина

   

  These are good circumstances. (Това са добри обстоятелства.)

  What is the purpose of the research? (Каква е причината за изследването?)

  I am responsible for her protection. (Аз съм отговорен за нейната защита.)

  We lost the competition. (Загубихме състезанието.)

  She is a victim of the circumstances. (Тя е жертва на обстоятелствата.)

  The purpose is good. (Причината е добра.)

   

   

  Вижте и Урок 15: Минало причастие

   

   

  www.000webhost.com