Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

 

Урок 12: Минало просто време

Lesson 12: Simple Past Tense

  Част 1:

  go -> went (отивам - отидох)

  eat -> ate (ям - ядох)

  We went to the restaurant and ate fish. (Ние отидохме в ресторанта и ядохме риба.)

   

  drink -> drank (пия - пих)

  My father drank wine.  (Баща ми пи вино.)

  Did my father drink wine? (Баща ми пи ли вино?)

   

  be -> was/were (съм - бях)

  We were students. (Ние бяхме студенти.)

  The dinner was very good. (Вечерята беше много добра.)

   

  speak -> spoke (говоря - говорих)

  You spoke with my sister. (Ти говори със сестра ми.)

  You did not speak with my sister. (Ти не говори със сестра ми.)

   

  Част 2:

  hear -> heard (чувам - чух)

  I heard voices in my house. (Чух гласове в дома си.)

   

  rain -> rained (вали - валя)

  Today it rained a lot. (Днес вали много.)

   

  love –> loved (обичам - обичах)

  You never loved me. (Никога не си ме обичал/а.)

   

  touch –> touched (докосвам - докоснах)

  She touched the table. (Тя докосна масата.)

   

  see -> saw

  Yesterday we saw three green turtles. (Вчера видяхме три зелени костенурки.)

   

  say – said (казвам - казах)

  The doctor said no. (Докторът каза не.)

   

  Част 3:

  have - had (имам - имах)

  I had a chair. (Аз имах стол.)

   

  do -> did (правя - направих)

  I did it. (Аз го направих.)

  He did not do it. (Той не го е направил.)

   

  give -> gave (давам - дадох)

   He gave me money. (Той ми даде пари.)

   

  leave -> left (оставям - оставих)

  I left the letter here. (Оставих писмото тук.)

   

  Вижте и Урок 13 Образование

   

  www.000webhost.com