Уроци за всички

gallery/youthcenter_logo

Lesson 11: Objects
Урок 11: Обекти

  Част 1

  Думи:

  bottle – шише

  map – карта

  car – кола, автомобил

  bicycle – колело, велосипед

  pen – химкалка

  key – ключ

  thing -

  Изречения:

  The bicycle is between the cars. (Велосипедът е между колите.)

  I have many pens. (Аз имам много химикалки.)

  It`s a necessary thing. (Това е нещо необходимо.)

  They have keys. (Те имат ключове.)

  I have many cars. (Аз имам много коли.)

   

  Част 2:

  Думи:

  ball - топка

  motorcycle – мотоциклет

  money – пари

  train – влак

  computer – компютър

  cellphone – мобилен телефон

  suitcase – куфар

  Изречения:

  What do you have in the suitcase? (Имаш ли куфар?)

  Do you have a cellphone? (Имаш ли мобилен телефон?)

  This is my computer. (Това е моят компютър.)

  When will your train arrive? (Кога пристига твоя влак?)

  Can you lend me some money? (Може ли да ми заемеш малко пари?)

  The ball is big. (Топката е голяма.)

  The motorcycle is nice. (Мотоциклетът е хубав.)

   

  Част 3:

  Думи:

  backpack – раница

  radio – радио

  ship – кораб

  scissors – ножици

  airplane – самолет

  camera – камера

  clock – часовник

  Изречения:

  Do you have camera? – Имаш ли камера?

  I have a radio and a computer. – Имам радио и компютър.

  It is a nice ship. – Това е хубав кораб.

  What color is your backpack? – Какъв цвят е раницата ти?

  Do you have a clock? – Имаш ли часовник?

   

  Част 4:

  Думи:

  bell – камбана

  paper – хартия

  battery – батерия

  pen – химикалка

  source – източник, извор

  card - карта

  Изречения:

  My card is on the desk. – Картата ми е на бюрото.

  It is a source of money. – Това е източник на пари.

  Your father has dollars. – Твоят баща има долари.

  What card do you have? – Каква карта имаш?

  I have my sources. – Имам си свои източници.

   

  Част 5:

  Думи:

  magazine – списание

  page – страница

  chain – верига

  newspaper – вестник

  cup – чаша

  oil – масло

  Изречения:

  We don`t have oil for the lamp. – Нямаме масло за лампата.

  The newspapers are recent. – Вестниците са скорошни.

  The girl wrote many pages. – Момичето написа много страници.

  We`re reading the newspapers. – Ние четем вестниците.

  The cup is blue. – Чашата е синя.

  She writes for the newspapers. – Тя пише за вестниците.

   

  Част 6:

  Думи:

  handbag – ръчна чанта

  vehicle – превозно средство

  photo – снимка

  alcohol – алкохол

  apparatus – апарат, уред

  document – документ

  box – кутия

  Изречения:

  You are signing the document. – Ти подписваш документа.

  The box is on the desk. – Кутията е на бюрото.

  The apparatus is small. – Уредът е малък.

   

  Част 7:

  Думи:

  bridge – мост

  powder – пудра

  dust - прах

  machine – машина

  coin – монета

  screen – екран

  piece – парче

  rule – правило

  Изречения:

  The rules are not for us. – Правилата не са за нас.

  She follows the rules. – Тя следва правилата.

  The books do not have a dust. – Книгите нямат прах.

  It is a black powder. – Това е черна пудра.

   

  Част 8:

  Думи:

  flag – знаме

  motor – мотор

  column – колона

  weapon, gun – оръжие

  bomb – бомба

  list – списък

  Изречения:

  The car has a new motor. – Колата има нов мотор.

  It is a list. – Това е списък.

  The bombs are bad. – Бомбите са лоши.

  The guns are bad. – Оръжията са лоши.

   

   

  Част 9:

  Думи:

  note – бележка

  wheel – колело

  autobus, bus – автобус

  Изречения:

  The car has wheels. – Колата има колела.

  Does he go to work by bus? – Той на работа с автобус ли ходи?

  I left you a note. – Оставих ти бележка.

   

  Вижте и Урок 12: Минало просто време

   

  www.000webhost.com